Predsjedavajući Ademović predstavio projekat „Tech4Green“ na panelu posvećenom napretku u razvoju istraživačke infrastrukture na Zapadnom Balkanu

Danas je predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, u sklopu konferencije „Dijalog o usklađivanju prioriteta na Zapadnom Balkanu – Vizija 2030 – Digitalni/Zeleni/Zdravi putevi“, na radionici o istraživačkoj infrastrukturi pod nazivom „Kako najbolje iskoristiti postojeće i nedovoljno iskorištene istraživačke infrastrukture na Zapadnom Balkanu“, u sjedištu Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) u Sarajevu, održao prezentaciju i predstavio projekat „Tech4Green“ – sjedište naučno-istraživačke infrastrukture na Vidikovcu.

Radionica je održana u organizaciji Vijeća za regionalnu saradnju, Western Balkans Info Hub, u okviru projekta Europske unije „Policy Answers“.

U sastavu prvog panela i teme „Zeleno i Digitalno“, predsjedavajući Ademović obrazložio je razloge zbog kojih se Gradsko vijeće Grada Sarajeva opredijelilo da pristupi projektu osnivanja naučno-istraživačkog centra na Trebeviću. Namjera je stvaranje uslova za dostizanje strateških i operativnih ciljeva u svim sferama od interesa za Grad Sarajevo, formulisanih u okviru UN ciljeva održivog razvoja (SDG’s), te EU strategija kao što su „Green Deal“ i „A Europe Fit for Digital Age“.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović istakao je da su ciljevi zelene agende i digitalne transformacije Bosne i Hercegovine nesumnjivo na dohvat ruke, sa naučno-istraživačkim centrom gdje će biti smješten i kompjuter izuzetno visokih performansi.

Posebno je naglasio da je ovaj, trenutno najveći projekat istraživačke infrastrukture u Bosni i Hercegovini, privukao pažnju predstavnika Evropske komisije, ali i istraživača i donosioca odluka iz Bosne i Hercegovine, regije i Evrope.

There are no comments yet.

Leave a Reply