Gradsko vijeće usvojilo Izvještaj o aktivnostima na realizaciji projekta „Izgradnja Trebevićke žičare“, te dalo podršku trenutnim aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva koje su evidentno usmjerene ka konačnoj realizaciji ovog kapitalnog Projekta

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj sjednici, kojom je predsjedavao Igor dr. Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2016. godinu. U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, još nekoliko programiranih izvještaja. Tako su usvojili Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima […]