Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća čiji je nastavak bio zakazan za danas,  nije imala kvorum za punovažan rad i odlučivanje

Gradsko vijeće Grada Sarajeva danas nije nastavilo rad Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća zbog nedostatka kvoruma. Predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić je po prekidu zasjedanja pozvao predstavnike političkih subjekata  koji participiraju u Gradskom vijeću na radni sastanak  koji je uslijedio. Nastavak Konstituirajuće sjednice Gradsakog vijeća   će se održati kad se steknu uslovi.