Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović dao podršku radu   KJU „Porodično savjetovalište”

Danas su predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, direktor KJU „Porodično savjetovalište” Osman Šaljo i njegov saradnik Denyel-Ismir Kovač, održali radni sastanak u kabinetu predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Tom prilikom Osman Šaljo, direktor KJU „Porodično savjetovalište“, upoznao je predsjedavajućeg Ademovića sa radom i uslugama koje pruža ova ustanova koja je kroz svoje djelovanje ostvarila značajne rezultate u različitim domenama.

Misija Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ je pružanje usluga primarne prevencije i usluga savjetodavno-terapeutskog tretmana pojedincima, partnerima, porodicama i grupama koji imaju probleme, a koje nisu u mogućnosti razriješiti bez stručne podrške.

Na sastanku je istaknuto da javna ustanova „Porodično savjetovalište“ priprema i realizuje preventivne, odnosno savjetodavno-terapeutske projekte za svaku životnu fazu korisnika te da je važan segment rada i saradnja sa institucijama koje se na posredan ili neposredan način bave porodicom.

Predsjedavajućem Ademoviću predstavljeni su neki od projekata ove značajne institucije. Poseban akcenat stavljen je na preventivni rad sa mladima gdje su učesnici sastanka imali priliku da čuju nešto više o Programima prevencije, kao što su „Kamp za mlade bez interneta“, namijenjen srednjoškolcima, potom program prevencije „Socijalne vještine“, namijenjen mladima koji se vode u evidenciji Službi za zapošljavanje KS, kao i niz drugih preventivnih Programa za kategoriju djece i mladih.

Spomenute su i aktivnosti koje KJU „Porodično savjetovalište“ realizuje za roditelje predškolske i školske djece, stručnjake iz više oblasti, ponajviše iz oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite,  a svakako posebnu pažnju posvećuje radu sa osobama treće životne dobi i osobama sa invaliditetom svih starosnih dobi.

Bitno je istaći da projekti nikada ne završavaju, već se poslije evaluacije izvedenog, inoviraju i nastavlja se njihova realizacija za potrebe i drugih korisnika.

Predsjedavajući Ademović naglasio je značaj rada ove institucije, prije svega usmjerene ka dobrobiti porodice, osnovne jedinke društva. Iskazao je razumijevanje za iskazane potrebe te namjeru da se inicira određena podrška organa Grada Sarajeva, u skladu sa mogućnostima, i planiraju sredstva u Budžetu Grada Sarajeva za 2023. godinu koja će biti namijenjena za što kvalitetniju realizaciju predstavljenih projekata.

Na kraju sastanka predsjedavajući Ademović je istakao da je ovaj sastanak dio procesa upoznavanja sa radom institucija u gradu Sarajevu koji rade poslove od interesa i za dobrobit građana.

There are no comments yet.

Leave a Reply