Na 22. sjednici Gradskog vijeća usvojen Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2023. godinu i Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu u iznosu od 22.561.532 KM

Danas je u Vijećnici održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, Gradsko vijeće je službenim obavještenjima Mandatno-imunitetske komisije upoznato o prestanku mandata gradskim vijećnicima Marijeli Hašimbegović i Nihadu Uku koji su podnijeli ostavku na dužnost gradskog vijećnika i na sve druge dužnosti koje iz tog proizlaze, radi preuzimanja mandata zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo.

Također, informacijama Mandatno-imunitetske komisije, Gradsko vijeće je službeno upoznato da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodijelila mandat za Gradsko vijeće kandidatu  iz Općinskog vijeća Novo Sarajevo Pleše Robertu i Općinskog vijeća Centar Girt Alenu koji su davanjem svečane izjave, primili dužnost i stekli prava i obaveze gradskog vijećnika.

Rad sjednice po usvojenom dnevnom redu počeo je usvajanjem Etičkog kodeksa izabranih i imenovanih funkcionera Grada Sarajeva. Etičko vijeće Gradskog vijeća je, kao ovlašteni predlagač, nakon detaljne analize sadržaja postojećeg propisa, predložilo njegovo preispitivanje, odnosno donošenje novog unaprjeđenog Etičkog kodeksa, usklađenog sa smjernicama Misije OSCE-a u BiH.

Tako se, novim sveobuhvatnim Etičkim kodeksom, uređuju standardi ponašanja u vršenju dužnosti izabranih zvaničnika Grada Sarajeva, u skladu sa važećim zakonima i međunarodnim standardima, a s ciljem zaštite i promocije ugleda organa Grada Sarajeva. Ovim Kodeksom uređuje se, između ostalog, i područje primjene kodeksa, žalbene procedure i sankcije za povredu kodeksa.

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o razrješenju člana Komisije za jednakopravnost spolova Gradskog vijeća. Također, usvojena je Odluka o izboru novog članova ovog radnog tijela.

Nakon provedene javne rasprave i prihvaćenih prijedloga subjekata u javnoj raspravi, među kojima i  radnih tijela Gradskog vijeća, gradonačelnice i pravobranilaštva, usvojen je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2023. godinu kako je predložen te izmijenjen u skladu sa prihvaćenim amandmanom Komisije za pitanja mladih. U Programu rada sadržane su teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 2023. godini. Pored tema na koje obavezuju Statut, zakonski i gradski propisi, predložene su i teme iz kojih se može vidjeti namjera organa Grada Sarajeva za djelovanjem u sljedećoj godini, a na dobrobit građana.

„Želim istaći da  je Program naslonjen na Strategiju razvoj Grada Sarajeva i da sadrži  teme zasnovane na zakonskim i statutarnim obavezama Grada Sarajeva, ali i druga pitanja od interesa za građane. I u 2023. godini nastavljamo s intenzivnim radom u skladu opredjeljenjima ovog Gradskog vijeća, iskazanim u brojnim inventivnim inicijativama, započetim projektima, donesenim odlukama i  podržanim prijedlozima gradonačelnice”, istakao je predsjedavajući Ademović.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, jednoglasno usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2023. godinu u iznosu od 22.561.532 KM kako je predložen i dopunjen rješenjem iz prihvaćenog amandmana Odbora za budžet i finansije, a koji se odnosi  na podršku projektu „Kulturno-umjetničkog društva Baščaršija“.

Gradonačelnica je podnijela i amandman sa prijedlogom koji je uputio gradski vijećnik Srđan Simonović, a kojim je predloženo povećanje iznosa na stavci sufinansiranje funkconisanja i planiranih aktivnosti JP „Olimpijski bazen Otoka“. Sastavni dio usvojenog Budžeta postao je i amandman gradonačelnice za podršku projektu Spomen soba – Zelenih beretki.

Usvojeni Budžet će, između ostalog, omogućiti i nastavak realizacije započetih te otpočinjanje novih projekata od značaja za grad Sarajevo, iz čega će se, između ostalog, finansirati projekti izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebevićke žičare, obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević, uređenja, obnove i rekonstrukcija Bistričkog potoka, Koševskog potoka i Ramića potoka,  projekt rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u gradu Sarajevu, projektovanje i izgradnja biciklističke staze, projekt Skywalk, kao i drugi projekti u funkciji razvoja grada. Usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu kako je predložena i dopunjena rješenjima iz amandmana gradonačelnice.

Potrebno je istaći da su značajna sredstva usmjerena za ukupno poboljšanje uslova života u gradu, a posebno u projekte namijenjene mladima, ranjivim kategorijama društva te u projekte obrazovanja, sporta i kulture. U ulozi glavnog grada, Grad Sarajevo posebnu pažnju usmjerava međunarodnoj saradnji i njegovanju kulture sjećanja pa su značajna sredstva usmjerena i za ove namjene, kao i za institucije kulture od značaja za državu koje još uvijek nemaju riješen status.

Gradsko vijeće je, u nastavku zasjedanja, usvojilo Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2023. godinu. Međunarodna saradnja Grada Sarajeva, koja je prvenstveno u funkciji razvoja grada, usmjerena je ka sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje postojeće saradnje sa pobratimskim, prijateljskim i drugim gradovima, ambasadama i međunarodnim institucijama, te proširenje na glavne gradove država iz regiona, Jugoistočne Evrope, zemalja kandidatkinja za članstvo u EU i država članica EU, kao i na gradove s kojima dosad nisu uspostavljene veze, a iskaže se obostrana zainteresiranost.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Program podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2023. godinu. Planirane programske aktivnosti u 2023. godini sadrže nastavak aktivnosti na podizanju Spomenika civilnim žrtvama grada – Kantona Sarajevo te donošenje odluka o podizanju Spomenika ženi Sarajeva i spomen-ploče Aidi Buturović. Planirano je i podizanje spomen-ploče pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojne policije Armije Bosne i Hercegovine, te pokretanje aktivnosti na podizanju spomenika proslavljenom sarajevskom pjevaču, kantautoru i šansonijeru Kemalu Montenu, piscu, novinaru i kolumnisti Dariju Džamonji i pokretanje aktivnosti na podizanju spomenika ili spomen-ploče sarajevskom srednjoškolcu, žrtvi vršnjačkog nasilja Denisu Mrnjavcu. U okviru razmatranja ove tačke dnevnog reda, gradonačelnica Karić je prihvatila amandman Kluba gradskih vijećnika Naše stranke te je sastavni dio programa postalo  pokretanje aktivnosti na podizanju spomenika proslavljenom sarajevskom kompozitoru, aranžeru i producentu Esadu Arnautaliću.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2023. godini. I ove godine planirano je da se Dan grada obilježi održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća te održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija kojima se ukazuje na značaj ovog datuma.

U nastavku zasjedanja, Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, u cilju još efikasnijeg pristupa u realizaciji postupka dodjele stipendija Grada Sarajeva.

Usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o poklonu i davanju saglasnosti na Ugovor o poklonu putničkog kombi vozila, u cilju stvaranja formalno-pravnih uslova da se putničko kombi vozilo evidentira kao imovina Grada Sarajeva. S obzirom na to da se putničko kombi vozilo koje je Grad Sarajevo poklonio JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nije moglo koristiti kao sanitarno vozilo, a na osnovu iskazane potrebe Grada za istim, u svrhu realizacije projekta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o., gdje će se vozilo koristiti za potrebe prijevoza djece, Upravni odbor Dom zdravlja Kantona Sarajevo donio je odluku o davanju saglasnosti za povrat putničkog vozila te je zaključen sporazumni raskid ugovora o poklonu.

U nastavku sjednice, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje „Memoranduma o razumijevanju između Grada Kaira, Arapska Republika Egipat, i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina“.

Gradski vijećnici su razmotrili i usvojili Odluku o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva, u cilju usklađivanja sa novom organizacijom organa uprave Grada Sarajeva, kako je predložena te izmijenjena u skladu sa prihvaćenim amandmanima Administrativne komisije.

Razmotreni su i usvojeni Izvještaj o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva i Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu.

Na inicijativu gradskog vijećnika Vedada Deljkovića, a na prijedlog Komisije za spomenike Gradskog vijeća, u nastavku zasjedanja razmotren je Nacrt Odluke o podizanju Spomen-ploče Ivici Osimu na ulaznoj kapiji stadiona Grbavica. Usvojen je zaključak kojim se Nacrt Odluke upućuje u javnu raspravu u trajanju od sedam dana. Subjekti u javnoj raspravi su klubovi gradskih vijećnika i drugi subjekti koji iskažu interes.

Gradski vijećnici su razmotrili i Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću. Izmjenom koja se predlaže ponuđena je nova lokacija na pješačkom ostrvu, između ulice Hiseta i ulice Maršala Tita, preko puta raskršća ulice Kralja Tvrtka i ulice Maršala Tita. Gradsko vijeće je usvojilo zaključak kojim se Nacrt Odluke upućuje u javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

Gradsko vijeće se upoznalo sa određenim aktivnostima koje provodi Grad Sarajevo, razmatrajući i primajući k znanju sljedeće informacije:

  • Informaciju o privrednoj saradnji Grada Sarajeva sa pobratimskim i partnerskim gradovima
  • Informaciju o aktivnostima Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo
  • Informaciju o implementiranim projektima finansiranim iz međunarodnih i lokalnih fondova u 2022. godini
  • Informaciju o implementaciji Plana djelovanja za mlade
  • Informaciju o rezultatima ostvarenim u tekućoj turističkoj sezoni do kraja 8. mjeseca 2022. godine
  • Informaciju o potpisivanju Sporazuma o uspostavljanju prijateljskih odnosa između gradova – Kijev, Ukrajina, i Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Informaciju o prazničnom ukrašavanju u organizaciji Grada Sarajeva

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Na inicijativu gradskih vijećnica Mirele Džehverović,  Danijele Šahat, Lajle Ćosović, Enise Spahić, Alme Šaćirović Čengić, Amre Zulfikarpašić i Biljane Lazarević, usvojen je zaključak kojim se osuđuje kršenje ljudskih prava, a naročito prava žena u Islamskoj Republici Iran.

Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović podnijela je inicijativu da Grad Sarajevo, iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu, izdvoji finansijska sredstva za podršku muzičkog projekta koji organizuju učenici Druge gimnazije Sarajevo, pod nazivom “Zbendaj 2.0”.

Gradsko vijećnik Adi Škaljić podnio je inicijativu da MUP KS poduzme potrebne aktivnosti na kažnjavanju neovlaštenog korištenja pirotehničkih sredstava, u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo.

Na kraju sjednice predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović poželio je sretnu i uspješnu Novu 2023. godinu gradskim vijećnicima te građankama i građanima Sarajeva i BiH.

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply