Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Nezavisni klub Sead Srna, Adnan Talić i Almedin Miladin
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  almedin.miladin@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELAPRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %