Poslano na:

Drugi subjekti

Realizirano:

Pomoćnik Gradonačelnika za za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove dostavio odgovor.

Odgovor na inicijativu dostavila Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Kantona Sarajevo.