Poslano na:

Drugi subjekti

Realizirano:

Da

Dostavljena informacija Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Kantona sarajevo o Odluci Skupštine Kantona Sarajevo o davanju naziva dijela šetnice po sarajevskom učenjaku hafizu Halidu ef. Hadžimuliću

Realizacija: