Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: SDA
Klub: Klub gradskih vijećnika SDA
Nacionalna pripadnost: hrvatska
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  toni.vukadin@gradskovijece.sarajevo.baPitanja Inicijative
Ukupno:
1
2
Odgovoreno:
1
1
Neodgovoreno:
0
1
U toku:
0
0