Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Klub gradskih vijećnika “Miladin – Vukadin”
Nacionalna pripadnost: hrvatska
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  toni.vukadin@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
22
18
Odgovoreno:
12
2
Neodgovoreno:
10
16
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %