Poslano na:

Gradonačelnik

Realizirano:

Da

Očekuju se nove informacije Gradonačelnika o poduzetim aktivnostima na rješvanju problema parkiranja u blizini Trebevićke žičare, a prema dostavljenom odgovoru Gradonačelnika.

Realizacija: