Gradsko vijeće usvajanjem odluke dalo podršku gradonačelnici za pridruživanje projekta „Sarajevski spomenar“ – spomen soba ubijenoj djeci tokom opsade Sarajeva 1992.-1995., JU „Gradski muzeji“ Sarajevo

Danas je u Vijećnici održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, prije razmatranja prethodnih pitanja, predsjedavajući Gradskog vijeća upoznao je gradske vijećnike da su se ovlašteni predlagači svojim aktom, uz određeno obrazloženje, izjasnili da povlače Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća, za školsku 2021/2022. godinu i Informaciju o toku rada na Izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“, sadržane u predloženom dnevnom redu te ih Gradsko vijeće nije ni razmatralo.

Rad sjednice po usvojenom dnevnom redu počeo je usvajanjem Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva kako je predložena te dopunjena rješenjima iz prihvaćenih amandmana. Naime, Grad Sarajevo je u proteklih pet godina uspješno realizovao Projekat stipendiranja učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva. Projekat se pokazao kao izuzetno uspješan, što potvrđuje činjenica da je broj prijava na Konkurs za dodjelu stipendija kontinuisano rastao. Cijeneći značaj ovog projekta, kao i potrebu da se unaprijedi propis kojim se reguliše ova oblast, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović je inicirala donošenje nove Odluke. Tako je Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo novu Odluku kojom su se preciznije definisali stari te propisali novi kriteriji koji će doprinijeti još efikasnijem pristupu u realizaciji postupka dodjele stipendija Grada Sarajeva. Gradonačelnica je prihvatila i amandmane Kluba gradskih vijećnika Narod i Pravda za proširenje kriterija vezanih za socijalni status kandidata za dodjelu stipendije. Prihvaćeni su i amandmani gradskih vijećnika Seida Škaljića i Nihada Uka, a u vezi sa smanjenjem troškova kandidatima prilikom apliciranja na Konkurs za dodjelu stipendija.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog gradonačelnice Grada Sarajeva Benjamine Karić, usvojena je i Odluka o opredjeljenju Grada Sarajeva za pristupanje Projektu obnove Olimpijske bob staze na Trebeviću, a čije donošenje je inicirano kandidaturom Barcelone za održavanje Olimpijskih igra 2030. godine, kao domaćina, i iskazanom namjerom da Grad Sarajevo bude dio ovog projekta. Planirano je da se takmičenja na snijegu održe na Pirinejima, takmičenja na ledu u gradskom dijelu Barcelone, a takmičenja u bobu, sanjkanju i skeletonu u Sarajevu, na Trebeviću. Obnovom bob staze na Trebeviću dodatno će se obogati turistička ponuda grada, otvoriti mogućnost pozicionisanja Sarajeva na mapi sportskih gradova, obzirom da u svijetu postoji samo 13 licenciranih bob staza, ali i mogućnost da se buduća bob staza koristi i u ljetnom periodu, za pripreme sportista iz BiH i šire te održavanje raznih sportskih ekstremnih takmičenja koji privlače veliki broj posjetilaca.

Gradski vijećnici su usvajanjem odluke dali saglasnost na Program rada JU „Gradski muzeji“ Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu, u kojem je, između ostalog, predstavljena programska orijentacija Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. Nakon što su se intenzivirale aktivnosti na izgradnji objekta Muzeja savremene umjetnosti „Ars Aevi” na Marijin Dvoru, Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo, u partnerskom odnosu i sa drugim institucijama, pokrenuo je važan proces koji vodi ka izgradnji muzeja, i to u blizini Historijskog i Zemaljskog muzeja, čime će Sarajevo dobiti „Muzejsku četvrt” sa kulturnim i naučnim sadržajima. Programom rada ove javne ustanove predstavljena je i programska orijentacija Olimpijskog muzeja za tekuću godinu, a za prvi kvartal 2022. godine planirano je i pridruživanje projekta „Sarajevski spomenar“ – spomen soba ubijenoj djeci tokom opsade Sarajeva 1992.-1995.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva, kako bi se ispunila obaveza usklađivanja sa trenutnom organizacijom administracije u Gradu Sarajevu.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2022. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM.

Usvojena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Sofije, na prijedlog Komisije za Statut i akte. Zatim je donesena i Odluka o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Grada Sofije, kako je predložena, te dopunjena rješenjima iz prihvaćenog amandmana Komisije za Statut i akte. Ciljevi donošenja Odluke su jačanje prijateljstva i unaprjeđenje međusobne saradnje na području obrazovanja, investicija, kulture, kulturno-historijskog nasljeđa, turizma, sporta, razvoja „pametnog grada“, digitalizacije, unapređenje zaštite životne sredine, saradnje u oblasti komunalne infrastrukture, urbanog planiranja, pitanja mladih, zdravstva i socijalne politike, apliciranja na fondove Evropske unije, te drugim područjima od interesa za građane ova dva grada.

Na prijedlog gradonačelnice, usvojena je i  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ što je preduslov za konačno pridruživanje Spomen – sobe ubijenoj djeci tokom opsade Sarajeva, JU „Gradski muzeji“ Sarajevo. Na ovaj način iskazana je zajednička spremnost u pogledu očuvanja kulture sjećanja na prekinutu sarajevsku mladost, borbe za istinu o agresiji na našu domovinu i jačanja društvenog sistema u procesima učenja o ratu.

Primljena je k znanju Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji projekta izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević.

Razmotrena je i primljena k znanju i Informacija o toku rada na Regulacionom planu „Brdo Hrasno“, putem koje su gradski vijećnici i javnost upoznati da proces do usvajanja ovog Plana traje duže od uobičajenog, a glavni razlozi su realizacija zahtjeva velikog broja građana za preispitivanjem mjera koje je potrebno poduzeti za stabilizaciju tla u obuhvatu ovog Plana.

Na kraju sjednice su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Seid Škaljić podnio inicijativu da Grad Sarajevo razmotri mogućnost finansijske podrške za nabavku vozila Gorskoj službi spašavanja koja je, u toku jedne od posljednjih intervencija, ostala bez vozila.

Oblježena godišnjica ubistva šestero djece na Alipašinom Polju

 

Na današnji dan, prije 28 godina, agresorska granata koja je pala među djecu dok su se sankali, u ulici Bosanska kod broja 4, u “C” fazi naselja Alipašino Polje, u Općini Novi Grad, ubila je šest naših najmlađih sugrađana, a isto toliko ih je toga dana bilo i ranjeno.

Tim povodom, u znak sjećanja na ubijene mališane i stravične zločine razaranja i ubijanja u toku opsade Sarajeva 1992.–1995. godine, u ime Grada Sarajeva, gradska vijećnica Enisa Spahić odala je počast i položila cvijeće na mjestu stradanja.

Tog kobnog dana ubijeni su Indira Brković, Jasmina Brković, Mirza Dedović, Danijel Jurenić, Nermin Rizvanović  i Admir Subašić .

Obilježavanju tužne godišnjice prisustvovale su, između ostalih, porodice i prijatelji ubijenih mališana, predstavnici Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad, Unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo, te Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

Obilježena 29. godišnjica ubistva nevinih građana Sarajeva u ulici Isevića sokak

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje danas je u Sarajevu, u ulici Isevića sokak kod broja 23, obilježena godišnjica ubistva nevinih građana Sarajeva, koje je počinio agresor tokom opsade Sarajeva  1992.-1995. Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, gradski vijećnik Muamer Mekić odao je počast i položio cvijeće na mjesto stradanja.

Na tom mjestu je, prije 29 godina, dok su čekali u redu za vodu, granatom ispaljenom s agresorskih položaja, ubijeno osam naših sugrađana, a 19 ih je ranjeno.

U Isevića sokaku, u blizini Sarajevske pivare, ubijeni su Ahmet Ahmetspahić, Jasmina Kajanija, Asim Lačević, Azra Lačević, Senad Lagumdžija, Bajro Pinjo, Aferdita Sadikaj i Jasna Šarić.

U znak sjećanja na nevine civilne žrtve, počast su odale i cvijeće položile porodice i prijatelji, predstavnici Kantona Sarajevo, Općine Stari Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 i Unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo.

Gradsko vijeće usvojilo Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu i Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu u iznosu od 21.280.673 KM

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 10. sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje funkcije pravobranioca Grada Sarajevo. Naime, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, po prethodno raspisanom Javnom oglasu za izbor i imenovanje pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajevo, nije donijelo odluku o imenovanju pravobranioca Grada Sarajevo. Obzirom da je Odluka o davanju ovlaštenja za vršenje funkcije pravobranioca Grada Sarajevo važila do okončanja oglasne procedure po Javnom oglasu, a da je ista okončana, pristupilo se izmjeni Odluke, tako da se ovlaštenje daje do konačnog imenovanja pravobranioca Grada Sarajevo.

U nastavku zasjedanja, a nakon provedene javne rasprave i prihvaćenih prijedloga radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno gradonačelnice te gradskih općina, usvojen je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu, u kojem su sadržane teme koje će Gradsko vijeće razmatrati u 2022. godini, u skladu s zakonom i Statutom Grada Sarajeva te gradskim propisima, a u okviru djelokruga Grada Sarajeva.

Predsjedavajući Ademović je istakao da je usvojeni Program rezultat višemjesečnih aktivnosti gradskih vijećnika, radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnice. Pored tema na koje nas obavezuju Statut, zakonski i gradski propisi, predložene su i teme iz kojih se može vidjeti namjera organa Grada Sarajeva za djelovanjem u sljedećoj godini, a koje su proizašle iz politika koje su građani podržali dajući glasove na lokalnim izborima. Politike su pretočene u  inicijative, zaključke i odluke Gradskog vijeća kojima se usmjerava rad organa Grada Sarajeva, a na dobrobit građana, rekao je Ademović.

Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, usvojilo Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2022. godinu. Međunarodna saradnja Grada Sarajeva, koja je prvenstveno u funkciji razvoja grada, usmjerena je ka sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj jačanje regionalne saradnje, koordinaciju i povezivanje glavnih gradova koji igraju sve važniju ulogu u razvoju država, kako u regiji, tako i u cijeloj Evropi. Aktivnosti Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje tokom 2022. godine odvijat će se na bilateralnom i multilateralnom nivou kao i kroz saradnju sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Program podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2022. godinu. Planirane programske aktivnosti u 2022. godini su podizanje Spomenka civilnim žrtvama grada – Kantona Sarajevo i Spomenika kralju Tvrtku I Kotromaniću.

Potom je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o zakupu dijela prizemlja zgrade Željezničke stanice Bistrik i ovlaštenje gradonačelnici za potpisivanje istog, sa namjenom uspostave muzejske djelatnosti od značaja za Željezničku stanicu Bistrik, kao i s ciljem cjelovite obnove rehabilitacije i rekonstrukcije Zgrade željezničke stanice Bistrik.

Usvojena je i  Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2022. godini. I ove godine planirano je da se, a ovisno od epidemioloških mjera, Dan grada obilježi održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj ovog datuma.

Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović je uložila amandman koji je gradonačelnica i prihvatila. Sastavni dio Programa je tako postalo i održavanje predstava za djecu „Je li to samo priča iz Sarajevske žičare“, Udruženja dramskih glumaca „Mundo Mondo“ i to na dvije lokacije u Dječijoj kući u Novom Sarajevu i u Centru kulture i mladih Općine Centar. Gradonačelnica je prihvatila i prijedlog gradskog vijećnika Ratka Orozovića da se u sklopu Programa održavanja Dana grada Sarajeva organizuju i projekcije njegovih autorskih kratkometražnih filmova o Sarajevu.

Gradski vijećnici su razmotrili i  usvojili Program saradnje sa dijasporom. Naime, Grad Sarajevo ima uspostavljene pobratimske odnose sa 30, a partnerske sa 13 gradova Evrope i svijeta. U cilju poticanja i osnaživanja saradnje, ne samo sa gradovima sa kojima već imamo uspostavljenu saradnju, nego i sa ostalim gradovima za koje se iskaže obostrani interes za ostvarivanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, značajnu ulogu ima i dijaspora Bosne i Hercegovine, čiji kapacitet se može iskoristiti za privlačenje investicija, promociju turizma i ostalih potencijala.

U nastavku sjednice usvojena je odluka kojom Gradsko vijeće daje saglasnost gradonačelnici da pristupi sufinansiranju Projekta rekonstrukcije dječjeg igrališta u ulici Trg Grada Prato sa Općinom Novi Grad Sarajevo.

Na inicijativu gradonačelnice, a na prijedlog Udruženja organizatora otpora, veterana rata, dobrovoljaca, prvoboraca, branioca „Bosnae – Zelene Beretke”, usvojena je Odluka o podizanju Spomen-ploče poginulim pripadnicima Zelenih beretki pri akciji oslobađanja kote 1162 – Vidikovac, na dolaznoj stanici Trebevićke žičare Ramo Biber, a prema utvrđenom Idejnom rješenju.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, usvojili Budžet Grada Sarajeva za 2022. godinu, u iznosu od 21.280.673 KM kako je predložen i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih amandmana gradskih vijećnika NIP, NS i SDP, a koji su se, između ostalog, odnosili na podršku projektima JP Olimpijski bazen Otoka odnosno JU Gradski muzeji Sarajeva, te JU Biblioteke Sarajevo. Gradonačelnica je prihvatila i amandman kojim je predloženo izdvajanje sredstava za realizaciju projekta „Raspust u Sarajevu” u kojem bi Grad Sarajevo bio domaćin djeci iz manjeg BiH entiteta za vrijeme zimskih praznika.

Usvojeni budžet će omogućiti, između ostalog, i nastavak realizacije započetih te započinjanje novih projekata od značaja za grad Sarajevo. Tako se za kapitalne grantove (transferi) planira  izdvojiti  2.841.077,00 KM, iz čega će se, između ostalog,  finansirati projekti: izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebević, obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević, uređenja dijela lokalne saobraćajnice Bentbaša – Kozja ćuprija – L apišnica – M5 (potez Dariva – Kozja ćuprija), revitalizacija Bob staze Trebević, obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka, Koševskog potoka i Ramića potoka,  projekt rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada u gradu Sarajevu, projektovanje i izgradnja biciklističke staze, kao i  drugi projekati u funkciji razvoja grada. Usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu.

Gradonačelnica Benjamina Karić se zahvalila gradskim vijećnicima na jednoglasnoj podršci kod usvajanja ovog najvažnijeg dokumenta za djelovanje Grada Sarajeva.

Potom  je usvojena Odluka o dopuni Odluke o pečatima i žigovima Grada Sarajeva te Odluka o radnom vremenu u organima Grada Sarajeva.

Dalje su gradski vijećnici, usvajanjem odluke, razriješili člana radnog tijela Gradskog vijeća. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Razmotreni su i usvojeni Izvještaj o stanju u državnoj službi u Gradu Sarajevu, Izvještaj o saradnji  i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, razmotrilo Nacrt Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027., u kojem je, između ostalog, definisana dugoročna vizija Grada Sarajeva i ključni strateški ciljevi u planiranom periodu. Gradski vijećnici su u povodu razmatranja ovog važnog strateškog dokumenta usvojili zaključak kojim se Nacrt Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027. upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije iznesene u diskusijama na sjednici Gradskog vijeća, tretirat će se kao prilog javnoj raspravi.

Razmotren je i Nacrt Odluke o usvajanju Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva te usvajanjem zaključka upućen u  javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Primljene su k znanju Informacija o provođenju Plana djelovanja za mlade Grada Sarajeva, Informacija o aktivnostima Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Sarajevo u 2021. godini i Informacija o privrednoj saradnji Grada Sarajeva sa pobratimskim i partnerskim gradovima.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Gradonačelnice, po hitnom postupku, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za preusmjeravanje sredstava u Budžetu Grada Sarajeva.  Kao što je poznato, zbog prisutne i pogoršane epidemiološke situacije u gradu Sarajevu, a i šire, odlučeno je da ove godine Grad Sarajevo ne organizuje javni doček Nove godine. Ovom Odlukom daje se saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva da sredstva koja su namijenjena za javni doček Nove godine preusmjeri Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“, kao pomoć i podrška Grada Sarajeva djeci oboljeloj od raka i Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“. Sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, bit će preusmjerena kao direktna finansijska pomoć oboljeloj djeci, i to u iznosu od po 2.000,00 KM po oboljelom djetetu, a prema prijedlogu koje je Gradu Sarajevo dostavilo Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“.

Gradonačelnica Karić je istakla da na ovaj način Grad Sarajevo šalje poruku ovoj djeci da nisu sama te da podržava njihovu borbu, a što planira činiti i ubuduće.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, na prijedlog gradske vijećnice Enise Spahić, jednoglasno, usvojena inicijativa da Grad Sarajevo razmotri mogućnost da se, u saradnji sa nadležnim u Kantonu Sarajevo, ujednače uslovi dodjele sredstava građanima Sarajeva oboljelim od celijakije (odobreni iznos, uslovi apliciranja i načini dokazivanja), bez obzira u kojoj općini imaju registrovano prebivalište.

Na kraju sjednice predsjedavajući Gradskog vijeća je poželio sretnu i uspješnu Novu 2022. godinu gradskim vijećnicima i građanima.

 

Obilježena 28. godišnjica: Delegacija Grada Sarajeva odala počast i položila cvijeće na mjestu stradanja ispred Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić”

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje, danas je u Sarajevu, ispred Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“, na raskršću ulica Gimnazijska i Obala Kulina bana, obilježena godišnjica ubistva građana Sarajeva koje je počinio agresor tokom opsade Sarajeva 1992.-1995. godine. Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća dr. Dragan Stevanović i zamjenik gradonačelnice Haris Bašić odali su počast i položili cvijeće na mjesto stradanja.

Na tom mjestu je, uslijed rasprskavajućeg dejstva minobacačke granate ispaljene sa agresorskog položaja, ubijeno osam, a teže i lakše ranjeno deset naših sugrađana.

Tog tragičnog dana, ubijeni su Vildana Avdić, Dina Čomor, Rusmir Čopelj, Azra Hanić, Lejla Jahić, Razija Jahić, Amir Krivić i Dino Šipilović. 

Obilježavanju godišnjice prisustvovale su, između ostalih, porodice i prijatelji ubijenih, te predstavnici Kantona Sarajevo, općina Centar i Stari Grad i Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

Gradsko vijeće usvojilo Odluku o pristupanju jedinstvenom projektu „Čista rijeka Miljacka“

 

Rad Devete sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, započeo je usvajanjem Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva. Odluci se pristupilo kako bi se ispunila obaveza usklađivanja Statuta Grada Sarajeva sa Ustavom Kantona Sarajevo te zakonima i drugim propisima donesenim od 2008. godine do sada, od kada je Statut Grada Sarajeva na snazi. Obrazloženje Odluke čini tekst Nacrta Statuta Grada Sarajeva sa obrazloženjem sadržanih rješenja koji će činiti polaznu osnovu za rad na izmjeni Statuta  koji slijedi.

Gradsko vijeće je, u nastavku zasjedanja, nakon određivanja o uloženim amandmanima, usvojilo Odluku o uslovima i načinu sticanja statusa udruženja i fondacija od posebnog značaja za Grad Sarajevo. Organi Grada Sarajeva cijene da unutar civilnog društva, pored uobičajene saradnje na osnovu već važećih odluka Gradskog vijeća i s njima u vezi propisanih procedura, a koje čine pravni okvir za saradnju sa organizacijama civilnog društva – udruženjima i fondacijama, postoji  potreba da se uspostavi i poseban vid saradnje sa onim organizacijama koje mogu biti od posebnog interesa za Grad Sarajevo. Ovo je još jedan način intervencionističkog djelovanja Grada Sarajeva na stvaranju sadržajnijeg i kvalitetnijeg okruženja za građane i goste grada Sarajeva.

Potom je usvojena i Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Izmira, potpisivanjem Sporazuma o bratimljenju između ova dva grada. Sporazumom se uređuje saradnja u oblasti obrazovanja, investicija, kulture, kulturno-historijskog nasljeđa, unaprjeđenja zaštite životne sredine, saradnja u oblasti komunalne infrastrukture (razmjena iskustava u vezi sistema za pročišćavanje otpadnih voda, odlaganja otpada i pretvaranja u električnu energiju), sporta, urbanog planiranja, turizama, energetske efikasnosti, međunarodnih odnosa, pitanja mladih, zdravstva i socijalne politike, gradskih javnih službi, nevladinih organizacija i drugim područjima od interesa za dva grada.

Gradski vijećnici su razmotrili i usvojili Odluku o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma sa Gradom Šanliurfa, Republika Turska, o postavljanju dva (2) jarbola sa zastavom Grada Sarajeva i Olimpijskom zastavom na ulazu u grad Sarajevo – Istočni ulaz, ali tako da se razmotri mogućnost postavljanja zastave sa maskotom ZOI 84 – Vučkom. Grad Šanliurfa iskazao je spremnost da u cilju realizacije ovog projekta donira Gradu Sarajevo dva jarbola visine 25 m, a čija ukupna vrijednost iznosi cca 100.00,00 KM. Postavljanjem ovih zastava iskazuje se dobrodošlica u otvoreni i olimpijski grad koji je bio ponosni domaćin 14. Zimskih olimpijskih igara, sada već davne 1984. godine i EYOF 2019. godine.

Gradski vijećnici su usvojili i odluku kojom se daje saglasnost da Grad Sarajevo pristupi projektu postavljanja tunelske rasvjete u tunelu Vratnik na magistralnoj cesti M5 dionica: Šeherćehajin most – Korija, km 0+550, zajedno sa Općinom Stari Grad i Direkcijom za ceste KS koji će obezbijediti sufinansiranje ovog projekta. Iz rasprave je proizašla sugestija da Grad Sarajevo nastavi sa realizacijom sličnih projekata u saradnji sa lokalnim zajednicama i JP Ceste Federacije BiH.

Usvajanjem Odluke o pristupanju jedinstvenom Projektu sanacije, investicionog i tekućeg održavanja te sistemskog održavanja uređenog korita rijeke Miljacke i uređenih korita njezinih pritoka na području grada Sarajeva „Čista rijeka Miljacka“, gradski vijećnici su se jasno opredijelili o prioritetu Grada Sarajeva  u narednom periodu.

Projekat „Čista rijeka Miljacka“ odvijat će se u više faza, od kojih će se prva u 2022. godini odnositi na tekuće i investiciono održavanje uređenih korita rijeke Miljacke i njenih pritoka, izradu cjelovitog projekta sanacije, a prioritetno na dionici od Bentbaše do Mosta Suade i Olge, nastavak istražnih radnji i izrade projekata sanacije zacijevljenih dijelova pritoka rijeke Miljacke, nastavak realizacije započetih projekata sanacije na vodotocima Bistričkog i Ramića potoka te Koševskog potoka. Projekt će uključiti traženje i predlaganje rješavanja odvodnje tehničke i fekalne vode koja se ulijeva u ove vodotoke, kao i za vodu iz ispusta sa kolovoza saobraćajnica, kako se ne bi direktno ulijevala u korito Miljacke.

Među osnovnim ciljevima zajednice, čijem dostizanju će pridonijeti realizacija ovog projekta, potrebno je istaći podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša, prirodnih resursa, a time i zaštite ljudskog zdravalja, usmjeravanje građana na boravak uz čiste i zdrave otvorene vodene površine ponudom odgovarajućih sadržaja, povećanje isplativosti prostora, nadogradnju turističke ponude i povećanje vizualne atraktivnosti grada.

Razmotren je predloženi Program saradnje sa dijasporom. Naime, Grad Sarajevo ima uspostavljene pobratimske odnose sa 30, a partnerske sa 13 gradova Evrope i svijeta. Pobratimski i partnerski odnosi ozvaničeni su potpisivanjem sporazuma koji omogućavaju pokretanje niza zajedničkih inicijativa i realizaciju konkretnih projekata od obostranog interesa i u korist građana. U cilju poticanja i osnaživanja saradnje, ne samo sa gradovima sa kojima već imamo uspostavljenu saradnju, nego i sa ostalim gradovima za koje se iskaže obostrani interes za ostvarivanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, značajnu ulogu ima i dijaspora Bosne i Hercegovine, čiji kapacitet se može iskoristiti za privlačenje investicija, promociju turizma i ostalih potencijala.

Poslije rasprave, zaključeno je da se razmatrani materijal u formi nacrta  uputi u javnu raspravu, kako bi svi zainteresirani građani u Sarajeva i građani u dijaspori mogli dati doprinos programiranju saradnje s dijasporom.

U nastavku zasjedanja, poslije rasprave, Gradsko vijeće nije usvojilo predloženu odluku o imenovanju pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva.

Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu (od 20.905.673 KM) te Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta su, usvajanjem zaključaka Gradskog vijeća, upućeni u javnu raspravu u trajanju do 13.12.2021. godine. Subjekti u javnoj raspravi su općine koje čine Grad Sarajevo, klubovi gradskih vijećnika i drugi subjekti koji iskažu interes, a primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije iznesene u diskusijama radnih tijela Gradskog vijeća i gradskih vijećnika na sjednici Gradskog vijeća, tretirat će se kao prilog javnoj raspravi.

Primljena je  k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.09.2021. godine i usvojen zaključak kojim Grad Sarajevo odustaje od organizacije javnog dočeka Nove  2022. godine, zbog pandemije COVID-19, a da se sredstva planirana za ovu namjenu usmjere na projekt koji će se moći realizirati do kraja godine.

Gradsko vijeće se upoznalo i sa Informacijom o projektu oslikavanja fotokatalitičkog murala („Unsmoke Sarajevo” – „Sarajevo bez dima“).

Doneseno je više odluka  o razrješenju, odnosno izboru, kojima je promijenjen sastav određenih radnih tijela Gradskog vijeća.

Na kraju su upućena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, na prijedlog Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta usvojen zaključak kojim se upućuje zahtjev Vladi Kantona Sarajevo da predloži Skupštini Kantona Sarajevo preispitivanje Zaključka o obaveznoj primjeni mjera zaštite ventilacionih koridora iz Studije o urbanim ventilacionim koridorima i utjecaju visokih zgrada na kvaliteti zraka, i to tako da se zaključak uskladi s prijedlogom urbanih pravila Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Takav zaključak će činiti osnov za nastavak rada Grada Sarajeva na donošenju regulacionih planova iz nadležnosti Grada Sarajeva.

Grad Sarajevo – Grad Izmir: Usaglašen Sporazum o bratimljenju

Cemil Tugay, načelnik Općine Karşıyaka, Mehmet Atilla Baysak, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Karşıyaka i član Gradskog vijeća Grada Izmira  i Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine  bili su danas gosti Grada Sarajeva u Vijećnici. Posjeta je uslijedila u okviru bilateralne saradnje Grada Sarajeva i Grada Izmira, a nakon posjete delegacije Grada Sarajeva Gradu Izmiru koju je činila zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović i gradski vijećnici Danijela Šahat i Alem Logo.

Nakon što je delegacija Grada Sarajeva boravila u Izmiru, gdje se sastala sa čelnicima tog grada i dogovorila uspostavljanje saradnje između Grada Sarajeva i Grada Izmira u različitim oblastima,  gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić uputila je Gradu Izmiru Pismo namjere za uspostavljanje pobratimskih odnosa i nacrt Sporazuma o bratimljenju. S tim u vezi, delegacija Grada Izmira koja boravi u višednevnoj posjeti BiH, uzvratila je danas posjetu Gradu Sarajevu. Delegaciju Grada Izmira su primili gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić sa zamjenikom Harisom Bašićem, predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović sa zamjenicima Mirelom Džehverović i Draganom Stevanovićem i gradski vijećnici Danijela Šahat i Alem Logo.

Rezultat ovih aktivnosti je konačno usaglašen tekst Sporazuma, koji će Gradsko vijeće Grada Sarajeva razmatrati na svojoj sjednici dana 01.12.2021. godine, a Gradsko vijeće Grada Izmira na svojoj sjednici dana 15.12. ove godine, te će svojim odlukama, ozvaničiti predloženi Sporazum.

Sporazumom se uređuje saradnja u oblastima ekonomije, odnosno investicija, kulture, obrazovanja, sporta, te vezano za zajednički nastup pri apliciranju za projekte prekogranične saradnje za EU fondove, u čemu Izmir ima značajno iskustvo. Dogovoreni su i dalji koraci, odnosno aktivnosti po potpisivanju Sporazuma.

Predloženo bratimljenje je nastavak dobrih odnosa Grada Sarajeva i Grada Izmira koji proizlaze i iz činjenice da u Gradu Izmiru živi veliki broj stanovnika bh. porijekla. U Gradu Izmiru već dugo djeluje počasni Konzulat Bosne i Hercegovine koji je osnovao Kemal Baysak, Počasni građanin Grada Sarajeva.

Dr. Dragan Stevanović prisustvovao Svečanoj akademiji u Banja Luci u povodu obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća dr. Dragan Stevanović danas je prisustvovao Svečanoj akademiji, koja se održala u Banjalučkom velesajmu u povodu obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiH, a po javno upućenom pozivu organizatora.

„Danas su širom Bosne i Hercegovine brojne delegacije položile cvijeće i odale počast na spomen obilježjima te Svečanom akademijom ili na drugi prigodan način, obilježile današnji dan. Opredijelili smo se da ove godine prisustvujem obilježavanju praznika naše domovine i u Banja Luci”, istakao je dr. Stevanović.

Kazao je kako budućnost pripada onima koji žele da gledaju naprijed te da je današnji dan u Banja Luci dokaz da zajedno, mirom i tolerancijom, možemo graditi bolje i pravednije društvo, u multietničkom okruženju koje je osnovno obilježje Bosne i Hercegovine. „Sa ovog prostora mi danas šaljemo poruku o nedjeljivoj Bosni i Hercegovini, poruku da želimo graditi jaku i prosperitetnu državu te zajedničkim radom i zalaganjem nastaviti doprinositi daljnjoj izgradnji i napretku naše domovine Bosne i Hercegovine“, istakao je dr. Stevanović.

 

Obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

 

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, zamjenici predsjedavajućeg Mirela Džehverović i Dragan Stevanović, te gradski vijećnici danas su sa brojnim delegacijama svih nivoa vlasti u BIH prisustvovali obilježavanju 25. novembara – Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, započelo je jutros podizanjem državne zastave i intoniranjem himne na sarajevskom brdu Hum.

Svečanosti su prisustvovali Željko Komšić i Šefik Džaferović, predsjedavajući i član Predsjedništva BiH, gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić sa zamjenikom Harisom Bašićem, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademavić, načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i dr.

Potom su brojne delegacije svih nivoa vlasti u BiH među kojima je i delegacija Grada Sarajeva položile cvijeće, te učenjem Fatihe i minutom šutnje odale počast šehidima i poginulim borcima na spomen-obilježjima kod Vječne vatre, na mezarju Kovači i mezaru prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića, Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995, te Spomen-parku Vraca.

Cvijeće je položeno i na gradskom groblju Lav, Sveti Josip, Sveti Marko i mezarju Stadion, te Spomen obilježju ispred Općine Novi Grad Sarajevo.

U sarajevskoj Vijećnici večeras se održala i Svečana akademija povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Ova svečanost okupila je veliki broj zvanica iz javnog života naše zemlje, a prije početka je intonirana himna naše zemlje.

Prisutnim se obratilo nekoliko zvanica među kojima su bili gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i mnogi drugi.

Rukovodstvo Gradskog vijeća Grada Sarajeva uputilo čestitku povodom obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiH

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović je sa zamjenicima Mirelom Džehverović i Draganom Stevanovićem uputio čestitku povodom obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiH.

„Ovaj historijski datum treba da bude podsjetnik da samo mirom i tolerancijom možemo graditi bolje i pravednije društvo, u  multietničkom okruženju koje je osnovno obilježje Bosne i Hercegovine. Želimo graditi jaku i prosperitetnu državu te zajedničkim radom i zalaganjem nastaviti doprinositi daljnjoj izgradnji i napretku naše domovine Bosne i Hercegovine.

Građanke i građani Bosne i Hercegovine, sretan vam 25. novembar – Dan državnosti naše domovine!”