Održana 32. sjednica: Usvojen rebalans Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

 

Danas je u Vijećnici održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva započeo je razmatranjem i jednoglasnim usvajanjem Deklaracije o osudi nasilja protiv civila u pojasu Gaze i  Izraelu, a na  prijedloga gradskog vijećnika Tonija Vukadina.

Uslijedilo je odlučivanje o razrješenju, odnosno imenovanju  određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Odlukom Gradskog vijeća, danas je formiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2024. godini koji će, već sredinom sljedećeg mjeseca, započeti s pripremnim aktivnostima.

Odlukama Gradskog vijeća, danas, su dobitnici priznanja  „Počasni građanin Grada Sarajeva“ postali Gervasio Sánchez,  Riccardo Muti te Francois Tanguy (posthumno), a dobitnici priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ Tea Temim te  Goran Bubalo (posthumno).

Gradsko vijeće je, na prijedlog gradonačelnice, razmatralo i jednoglasno usvojilo Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu. Rebalans je donesen, prije svega, radi uvrštavanja u budžet prihoda na osnovu ostvarene dobiti  JP Sarajevo d.o.o. u 2022. godini i namjenskih grantova drugih nivoa vlasti, te prenamjene kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i  uvrštavanja izdataka na koje se usmjeravaju ova sredstva. Također,  uravnoteženi su i redovni prihodi Grada Sarajeva sa novim procjenama za period do kraja tekuće godine. Predloženi materijal je, prije usvjanja, izmijenjen i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih amandmana koje su podnijeli gradonačelnica kao ovlašteni predlagač, te predsjedavajući Gradskog vijeća a koji je predložio da se u rebalansu Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu planiraju sredstva za podršku radu ženskim sportskim klubovima koji su ostvarili značajne sportske rezultate. Prihvaćeni su i amandmani Odbora za budžet i finansije, amandmani  gradskog vijećnika Vedada Deljković te gradskog vijećnika Adija Škaljića koji je predložio planiranje sredstava za sufinansiranje izgradnju skate parka u Općini Novo Sarajevo još u ovoj godini. Odbor za budžet i finansije je također podnio amandmane koji su prihvaćeni, a među kojima je i planirannje  sredstava za podršku KUD Lola a posebno za organizaciju sekcija u osnovnim školama.

Na prijedlog gradonačelnice, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju Projektu rekonstrukcije vrtića Kolibri, kojom su značajno povećana sredstva koja je potrebno izdvojiti  za realizaciju ovog projekta. Nakon uvodnog izlaganja gradonačelnice, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o ustupanju na privremeno korištenje motornog vozila marke Mercedes Benz Sprinter, kao i Odluka o davanju saglasnosti na sponzorstvo javnog dočeka Nove 2024. godine u Sarajevu.

Nakon uvodnog izlaganja predsjedavajućeg Gradskog vijeća, Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajevo za potpisivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama između MOK-a, OK BIH i Grada Sarajeva u povodu obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine.

Gradsko vijeće je danas usvojilo i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Opštine Bar, Crna Gora i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje „Memoranduma o razumijevanju između Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina, i Grada Annapolisa, američka savezna država Maryland“ koji je gradonačelnica dodatno obrazložila u uvodnom izlaganju.

Gradski vijećnici su usvojili i Izvještaj o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, uz sugestiju gradskog vijećnika Dragana Stevanovića da se preispita odluka kako bi se dala mogućnost neformalnim grupama legalno korištenje imena Sarajeva uz ispunjenje određenih uslova.

Usvojeni su i zaključci kojima se u javnu raspravu upućuju nacrti Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2024. godinu, Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2024. godinu te, nakon uvodnog izlaganja gradonačelnice te rasprave, i  Program podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2024. godinu.

Poslije uvodnog izlaganja predsjedavajućeg Ademovića, podnosioca informacije, Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o realizaciji Odluke o pristupanju projektu osnivanja naučno-istraživačke infrastrukture „Tech4Green”. Zatim je pravobranilac Grada Sarajeva, kao obrađivač,  obrazložio zaključke Administrativne i Komisije za Statut i akte, predložene s ciljem završavanja građenja objekta „Vidikovac” na Trebeviću. Poslije široke rasprave, donesen je zaključak kojim su zaduži JP Sarajevo i Pravobranilaštvo Grada Sarajeva da poduzmu određene aktivnosti s ciljem što skorijeg završavanja građenja objekta „Vidikovac” na Trebeviću i da o njihovoj realizaciji izvijeste Gradsko vijeće  do sljedeće sjednice.

Također, Gradsko vijeće je  danas primilo k znanju Informaciju o radu Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine za period od osnivanja Odbora do 06.10.2023. godine.

U nastavku zasjedanja Gradsko vijeće je primilo k znanju  Informaciju o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama, Informaciju o implementaciji Plana djelovanja za mlade, Informaciju o saradnji između Grada Sarajeva i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine i Informaciju o saradnji između Grada Sarajeva, Nevladine organizacije „Naša perspektiva“ i Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA).

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je predsjedavajući Ademović uputio inicijativu da Grad Sarajevo nagradi uspjeh Reprezentacije BiH u sljedećoj odbojci za nedavno osvojenu 11. titulu prvaka Evrope.

Gradski vijećnici iz reda Opštinskog vijeća Novo Sarajeva su postavili niz pitanja u vezi sa izgradnjom biciklističke staze u obuhvatu regulacionog plana „Hrasno I“.

 

Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojena Odluka o pristupanju Projektu osnivanja naučno-istraživačke infrastrukture “Tech4Green”

Danas je održana 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Sjednica je započela usvajanjem odluka o razrješenju i izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Zatim je usvojena Odluku o imenovanju članova Komisije za dodjelu u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva za mandatni period Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U daljem toku sjednice, usvojena je i Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva „SARAJEVO” d.o.o kao i Odluka o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP “Sarajevo” d.o.o.), na period do tri mjeseca.

Na prijedlog gradskog vijećnika Adija Škaljića, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je razmatralo i usvojilo  Odluku o dopuni Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo. Grad će od danas svake godine 2. marta obilježavati i „Dan nulte diskriminacije“ koji je podrška globalnom pokretu solidarnosti za okončanje svih oblika diskriminacije, dan  kada se naglašava pravo svakoga na dostojanstven i produktivan život. To je dan  u kome se ističu ljudska prava,  naglašava potreba inkluzije, suosjećanje i mir.

Na prijedlog Gradonačelnice, usvojena je Odluka o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje Međunarodni forum Bosna čije je djelovanje usmjereno ka  jačanju svijesti bh. društvene i državne cjelovitosti  na osnovama povjerenja, otvorenosti i demokratije,  kao i istraživanju u svim prodručjima društvenog života koja se tiču stabilizacije bosanske kulturne, političke i ekonomske usmjerenosti prema harmoničnom političkom projektu, vršeći tako misiju jačanja tolerancije i razvoja demokratskog društva kao vrijednosti od posebnog interesa.

Na prijedlog predsjedavajućeg Jasmina Ademovića, usvojena je Odluka o pristupanju Projektu osnivanja naučno-istraživačke infrastrukture “Tech4Green”. U uvodnom izlaganju predsjedavajući Gradskog vijeća je istakao:

“Traganje za odgovarajućim rješenjem, u komunikaciji s domaćim i međunarodnim partnerima, s ciljem kreiranja potpuno novog koncepta objekta Vidikovac na Trebeviću, rezultiralo je idejom  uspostave naučno-istraživačke infrastrukture  koja bi bila smještena u objektu Vidikovac na Trebeviću. Ova ideja je rezultat saradnje Grada Sarajevo i Verlab Instituta, sa predstavnicima  Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu te Delegacije EU u BiH koji su prepoznali značaj i potencijal ovog projekta.”

Njegovom realizacijom uz podršku EU kroz odgovarajuće instrumente,  Grad Sarajevo će dobiti najsavremeniju naučno-istraživačku infrastrukturu koja uključuje računar visokih performansi i druge tehnološke alate neophodne za osiguravanje i podsticanje daljnjeg procesa digitalne transformacije, razvoja novih tehnologija i inovacija, što je  neophodno za daljnji razvoj akademske i poslovne zajednice, ne samo Grada Sarajeva, već i cijele Bosne i Hercegovine, a objekt Vidikovac na Trebeviću će dobiti odgovarajuću namjenu.”

Danas su gradski vijećnici usvojili i Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Anex-a Sporazuma o posudbi izložbenih eksponata iz J.P. „FILMSKI CENTAR SARAJEVO“ d.o.o. –  podružnica „MUZEJ BH FILMA“- postavka „Valter brani Sarajevo“. Ovim su stvoreni uslovi za otvaranje postavke građanima i gostima grada.

Na prijedlog gradonačelnice, po hitnom postupku je danas razmatrana i usvojena Odluka o obustavi projekcije sadržaja na fasadi nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine – Gradska vijećnica u Sarajevu. Cijeneći, naročito, potrebu jednakog pristupa u pogledu podnesenih zahtjeva za projekcije na fasadi Vijećnice, pri tome i imajući u vidu značaj koje Gradska vijećnica ima za Grad Sarajevo i državu, čemu svjedoči Odluka o proglašenju Vijećnice nacionalnim spomenikom od značaja za Bosnu i Hercegovinu, predloženo je da se na ovom objektu obustave projekcije bilo koje vrste, osim onih od značaja za državu i Grad Sarajevo.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2023. godini, a zatim i  Izvještaj o realizaciji Zaključaka Gradskog vijeća Grada Sarajeva od početka mandata trenutnog saziva Gradskog vijeća (24.03.2021. godine) do dana usvajanja Zaključaka Gradskog vijeća Grada Sarajeva, odnosno do 29.03.2023. godine te Izvještaj Pravobranilaštva Grada Sarajevo o realizaciji Zaključaka Gradskog vijeća Grada Sarajevo.

Gradski vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji Projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)“ za 2022. godinu.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je nakon detaljnog uvodnog izlaganja i rasprave, primilo k znanju Informaciju o statusu regulacionih planova koji su u proceduri u Gradu Sarajevu, čiji je predlagač gradonačelnica Grada Sarajeva.

Na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća, usvojen je i zaključak sljedećeg sadržaja:

„Zadužuje se gradonačelnica da preispita odluke o pristupanju izradi regulacionih planova iz nadležnosti Grada Sarajeva i predloži Gradskom vijeću izmjene i dopune  u dijelu koji se odnosi na  utvrđivanje režima zabrane građenja, a u kontekstu  rokova propisanih Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.“

Upućena su vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Između ostalog, Gradsko vijeće je podržalo inicijativu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Kantona Sarajevo za stvaranje ustavnog osnova za direktni izbor gradonačelnika Grada Sarajeva, te je inicijativa postala inicijativom Gradskog vijeća.

Na kraju sjednice predsjedavajući Ademović je uputio čestitku u povodu nadolazećeg Kurban Bajrama.

Neposredno poslije sjednice gradski vijećnici su i uposlenici Grada Sarajeva pristupili dobrovoljnom davanju krvi, a što je akcija realizirana po inicijativi sa prethodne sjednice Gradskog vijeća.

Vijećnik Deljković odao počast ubijenoj djeci u Bakarevićevoj ulici

Vijećnik Vedad Deljković danas je u ime Grada Sarajeva odao počast i položio cvijeće na spomen-obilježje u Bakarevićevoj ulici, u naselju Bistrik.

Na ovom mjestu, prije tačno trideset godina, od granate ispaljene sa agresorskih položaja, ubijeno je sedmero djece.

Svoje mlade živote izgubili su Nihada Ćatić (1977.), Velida Muftić (1971.), Senad Pliska (1979.), Almir Poturić (1978.), Sanjin Rustempašić (1988.), Sinanudin Šećerović (1975.) i Belma Zijadić (1982.).

Tužnom obilježavanju su osim predstavnika vlasti, prisustvovali brojni građani i porodice stradalih.

Gradska vijećnica Biljana Lazarević i gradski vijećnik Srđan Simonović, u ime Grada Sarajeva, odali počast i položili cvijeće na spomen-obilježje žrtvama masakra koji se desio prije 28 godina u ulici Dženetića Čikma 10, u općini Stari Grad

 

Gradska vijećnica Biljana Lazarević i gradski vijećnik Srđan Simonović, u ime Grada Sarajeva, danas su odali počast i položili cvijeće na spomen-obilježje žrtvama masakra koji se desio prije 28 godina u ulici Dženetića Čikma 10, u općini Stari Grad.

Tog 25. juna, ratne 1995. godine, tragično su stradale Sidbela Zimić (devet godina), Amina Pajević (11) i Ljiljana Janjić (12), a teže i lakše je povrijeđeno još desetoro djece. Svjedoci događaja pamte da su djeca ubijena granatom ispaljenom sa agresorskih položaja dok su se igrala ispred svoje zgrade.

Povodom ovog tužnog datuma, danas su se na mjestu pogibije, pored predstavnika Grada Sarajeva, okupile i odale počast porodice i prijatelji žrtava, predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. godine i predstavnici Općine Stari Grad.