Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Klub gradskih vijećnika “Nuko Grebović- Miro Lazović – Demokratska fronta”
Nacionalna pripadnost: srpska
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  miro.lazovic@gradskovijece.sarajevo.baPRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %