Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: DF
Klub: Klub gradskih vijećnika “Građanski savez – Miro Lazović – Demokratska fronta”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  lana.velic@gradskovijece.sarajevo.ba



PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %