Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Naša stranka
Klub: Klub gradskih vijećnika Naše stranke
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 28.11.2018.
  vedran.grebo@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Administrativna komisija - funkcija: Član
  Odbor za lokalni biznis i turizam - funkcija: Predsjedavajući  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0