Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDP
Nacionalna pripadnost: Hrvat
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 01.03.2016.   30.01.2017.
  slaven.kovacevic@centar.ba