Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: GS
Klub: Građanski savez – Savez za Stari Grad
Nacionalna pripadnost: hrvatska
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  nuko.grebovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za jednakopravnost spolova - funkcija: Član
  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: ČlanPRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %