Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Klub gradskih vijećnika “Nuko Grebović- Miro Lazović – Demokratska fronta”
Nacionalna pripadnost: hrvatska
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  nuko.grebovic@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
8
23
Odgovoreno:
3
7
Neodgovoreno:
5
15
U toku:
0
1


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %