Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Naše stranke”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.   08.03.2021.
  nihad.uk@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

  INICIJATIVE GRADSKOG VIJEĆA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
8
19
Odgovoreno:
3
7
Neodgovoreno:
5
12
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %