Slika vijećnika

Funkcija: Zamjenik Predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Stranka: SDA
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.   08.03.2021.
  edina.gabela@gradskovijece.sarajevo.ba

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
2
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
2
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %