Slika vijećnika

Funkcija: zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Stranka: SDA
Klub: Klub gradskih vijećnika SDA
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  edina.gabela@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %