Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Naša stranka
Klub: Klub gradskih vijećnika Naše stranke
Nacionalna pripadnost: hrvatska
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  barbara.peles-stroil@gradskovijece.sarajevo.ba



  RADNA TIJELA

  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: Član
  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Zamjenik



PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %