Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: BOSS
Klub: Klub gradskih vijećnika USD – BOSS
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  bajro.biber@gradskovijece.sarajevo.baPitanja Inicijative
Ukupno:
0
3
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
3
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %