Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Prva nezavisna lista Stari Grad
Klub: Klub gradskih vijećnika “Nezavisni klub Sead Srna i Adnan Talić”
Nacionalna pripadnost: hrvatska
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  adnan.talic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Etičko vijeće Gradskog vijeća - funkcija: Predsjedavajući
  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: ČlanPRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %