STATISTIKA INICIJATIVA VIJEĆA PO SAZIVU


Inicijative
Ukupno
Odgovoreno
Neodgovoreno
Djelomično odgovoreno