STATISTIKA INICIJATIVA VIJEĆA PO GODINI


Inicijative
Ukupno
Odgovoreno
Neodgovoreno
Djelomično odgovoreno