• Adnan Gušo
 • Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)
  Komisija za Statut i akte
  Komisija za ljudska prava i slobode
  Administrativna komisija
 • Adnan Talić
 • Etičko vijeće Gradskog vijeća
  Odbor za informatiku i telematiku Grada Sarajeva
  Mandatno-imunitetska komisija
 • Alma Jašarević
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
  Kolegij Gradskog vijeća
  Odbor za društvene djelatnosti
  Odbor za budžet i finansije
 • Almedin Miladin
 • Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama
 • Bajro Biber
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
  Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
  Komisija za međunarodnu suradnju
  Komisija za Statut i akte
  Administrativna komisija
 • Barbara Peleš Stroil
 • Mandatno-imunitetska komisija
  Komisija za međunarodnu suradnju
 • Denis Stojnić
 • Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
  Komisija za izbor i imenovanja
 • Dr. Igor Gavrić
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
  Kolegij Gradskog vijeća
  Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta
  Administrativna komisija
 • Edina Gabela
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
  Kolegij Gradskog vijeća
  Mandatno-imunitetska komisija
  Administrativna komisija
 • Hazim Bahtanović
 • Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta
  Odbor za budžet i finansije
  Komisija za međunarodnu suradnju
 • Lana Velić
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
  Komisija za spomenike
 • Miro Lazović
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
  Komisija za međunarodnu suradnju
  Komisija za ljudska prava i slobode
 • Miroslav Živanović
 • Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini
  Odbor za budžet i finansije
  Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini
  Komisija za izbor i imenovanja
 • Nazif Osmanović
 • No items found
 • Nihad Uk
 • Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)
  Komisija za Statut i akte
 • Nuko Grebović
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
  Kolegij Gradskog vijeća
  Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj
  Komisija za jednakopravnost spolova
  Mandatno-imunitetska komisija
 • Reuf Hafizović
 • Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj
  Komisija za spomenike
  Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama
 • Samir Fazlić
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
  Kolegij Gradskog vijeća
  Komisija za izbor i imenovanja
  Odbor za društvene djelatnosti
 • Sanela Fijuljanin
 • Komisija za pitanja mladih
  Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)
  Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj
  Komisija za međunarodnu suradnju
  Komisija za Statut i akte
 • Sead Srna
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
  Komisija za spomenike
  Kolegij Gradskog vijeća
 • Snežana Omukić
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
  Kolegij Gradskog vijeća
  Mandatno-imunitetska komisija
  Administrativna komisija
 • Srđan Simonović
 • Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj
  Komisija za pitanja mladih
  Komisija za jednakopravnost spolova
 • Srđan Srdić
 • Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini
  Komisija za međunarodnu suradnju
  Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini
  Komisija za izbor i imenovanja
 • Tea Mušić
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini
  Kolegij Gradskog vijeća
  Odbor za lokalni biznis i turizam
  Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini
  Komisija za izbor i imenovanja
 • Toni Vukadin
 • Toni Vukadin
  Kolegij Gradskog vijeća
  Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)
  Etičko vijeće Gradskog vijeća
  Komisija za Statut i akte
  Mandatno-imunitetska komisija
 • Vedad Deljković
 • Odbor za informatiku i telematiku Grada Sarajeva
  Odbor za lokalni biznis i turizam
 • Vedran Grebo
 • Administrativna komisija
  Odbor za lokalni biznis i turizam
 • Velija Katica
 • Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini
  Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini
  Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini
  Kolegij Gradskog vijeća
  Komisija za međunarodnu suradnju
  Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini
  Komisija za izbor i imenovanja