Broj tačke dnevnog reda:
20


Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:


Pitanja i inicijative:
Toni Vukadin, broj 01-GV-02-524-1-23 od 29.03.2023. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-443-3.1-23 od 29.03.2023. godine
Danijela Šahat, broj 01-GV-02-511-1-23 od 29.03.2023. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-499-1-23 od 29.03.2023. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-498-1-23 od 29.03.2023. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-369-1-23 od 29.03.2023. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-370-1-23 od 29.03.2023. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-506-1-23 od 29.03.2023. godine
Vedad Deljković, broj 01-GV-02-319-1-23 od 29.03.2023. godine
Vedad Deljković, broj 01-GV-02-318-1-23 od 29.03.2023. godine
Adi Škaljić, broj 01-GV-02-351-1-23 od 29.03.2023. godine
Jasmin Ademović, broj 01-GV-02-535-9-23 od 29.03.2023. godine
Biljana Lazarević, broj 01-GV-02-535-8-23 od 29.03.2023. godine
Biljana Lazarević, broj 01-GV-02-535-7-23 od 29.03.2023. godine
Toni Vukadin, broj 01-GV-02-535-6-23 od 29.03.2023. godine
Toni Vukadin, broj 01-GV-02-535-5-23 od 29.03.2023. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-506-1.1-23 od 29.03.2023. godine
Mirela Džehverović, broj 01-GV-02-535-4-23 od 29.03.2023. godine
Mirela Džehverović, broj 01-GV-02-535-3-23 od 29.03.2023. godine
Mirela Džehverović, broj 01-GV-02-535-2-23 od 29.03.2023. godine
Seid Škaljić, broj 01-GV-02-535-1-23 od 29.03.2023. godine
Dragan Stevanović, broj 01-GV-02-535-23 od 29.03.2023. godine
Vedad Deljković, broj 01-GV-02-479-1-23 od 29.03.2023. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-239-2.1.1-23 od 29.03.2023. godine


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: