Predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić upriličio prijem za delegaciju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Prеdsјеdаvајući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić danas je, zajedno sa svojim zamjenicima Edinom Gabelom i Mirom Lazovićem, primio delegaciju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u sastavu akademik Miloš Trifković, predsjednik, akademkinja Adila Pašalić Kreso, potpredsjednica i akademik Zijo Pašić, generalni sekretar.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o saradnji Grada Sarajeva i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Akademik Miloš Trifković je upoznao prisutne sa aktivnostima i projektima koje Akademija realizuje. Razgovarano je o planovima za buduće projekte i sufinansiranju programskih i projektnih aktivnosti u narednom periodu.

Ovom prilikom izražene su obostrane želje za nastavkom daljnje saradnje između Grada Sarajeva i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Istaknuta je podrška Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Gradu Sarajevu, kroz istraživačku studiju  „Sarajevo grad i regija u vremenu i prostoru“ koja je  doprinijela i dokazala da Grad Sarajevo treba posmatrati kao jedinstveni urbani prostor gdje bi se, na sveobuhvatan način, realizovali poslovi uprave i lokalne samouprave iz nadležnosti glavnog grada – Grada Sarajeva.

Prеdsјеdаvајući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić je upoznao prisutne da su prihodi Grada Sarajeva u 2020. godini znatno smanjeni, uslijed pandemije koronavirusa, ali da su u 2020. godini planirana sredstva za sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te da će se sredstva planirati i u Budžetu Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Predsjedavajući se, potom, zahvalio delegaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na posjeti, te im poklonio zlatnik Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu

Danas je održana 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na današnjoj sjednici, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu, u iznosu od 24.124.264,00 KM, kako je predložena i dopunjena rješenjem iz prihvaćenog amandmana gradskog vijećnika Almedina Miladina da se poveća planirani iznos za sufinansiranje XI toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora akademika Dževada Jahića i amandmana Gradonačelnika da se povaćaju sredstva planirana na poziciji Sporazum o saradnji na osnaživanju obrtničke djelatnosti sa Obrtničkom komorom Kantona Sarajevo.

Budžet Grada Sarajeva za 2020. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva u decembru 2019. godine u iznosu od 16.561.764,00 KM. U prethodnom periodu, zbog nastale situacije izazvane pandemijom koronavirusa (COVID-19), došlo je do znatnog smanjenja planiranih prihoda Grada Sarajeva. Obzirom da je Grad Sarajevo započeo kapitalne projekte, bilo je neophodno kreditno se zadužiti, kako bi se navedeni projekti realizovali.

Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na sjednici Gradskog vijeća održanoj  24.06.2020. godine usvojilo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Sarajeva u iznosu 10.000.000,00 KM.  Kreditno zaduženje je bilo neophodno prikazati u Budžetu Grada Sarajeva, kroz Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva i usvojiti od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kao jedan od preduslova da bi se kreditna sredstva mogla koristiti.

Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu, a uslijed odobrenih kreditnih sredstava od Razvojne banke FBiH, kapitalni i tekući grantovi  povećavaju se za 10.000.000,00 KM,  iz čega će se, između ostalog, finansirati zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija Historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, projekt Bijela tabija, projekt objekta ugostiteljsko – turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina kapa, rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre, revitalizacija tunela Ciglane, pjeskarenje kamenih zidova korita Miljacke, iluminacija objekata u gradu Sarajevu, te  drugi projekti od značaja za grad Sarajevo.

Primljena je k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.06.2020. godine.

Na kraju sjednice, gradski vijećnik Velija Katica podnio je inicijativu da Grad Sarajevo pruži podršku obnovi Firuz-begovog hamama koji se nalazi u veoma lošem stanju, a koji je poglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Obilježena 28. godišnjica masakra na Trgu solidarnosti: Ubijeni dok su čekali u redu za hljeb

Obilježena 28. godišnjica masakra na Trgu solidarnosti: Ubijeni dok su čekali u redu za hljeb

Na današnji dan, 30. augusta 1992. godine granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske usmrtila je 11 i ranila 53 civila Sarajeva, dok su čekali u redu za hljeb na Trgu solidarnosti do broja 14.

Tog kobnog dana ubijeni su: Rifet Bahtić, Jasmin Đozo, Muniba Ganija, Nermin Gušić, Zoran Kafedžić, Sadrija Krasnići, Nadežda Puljić, Daniel Turkalj, Edin Uzunović i dvije neidentifikovane osobe.

Polaganjem cvijeća na spomen-ploču i učenjem Fatihe, u ime Grada Sarajeva,  počast je odao Nazif Osmanović, gradski vijećnik.

Ovo je bio prvi od tri stravična masakra koje je počinila agresorska vojska na Alipašinom Polju, tokom opsade Sarajeva. Nakon ovog ubijanja nevinih civila, u novembru 1993. ispaljena je granata kojom su ubijeni učiteljica i učenici na Trgu ZAVNOBiH-a, a godinu poslije desio se i treći masakr u kojem je agresorska granata usmrtila djecu na sankanju u Bosanskoj ulici.

Obilježena 25. godišnjica od stravičnog masakra kod Gradske tržnice Markale

Delegacija Grada Sarajeva prisustvovala je danas obilježavanju godišnjice od stravičnog masakra kod Gradske tržnice Markale u ulici Mula Mustafe Bašeskije do broja 64. Na tom mjestu su, prije 25 godina, od agresorske granate ubijena 43, a ranjena 84 naša sugrađanina.

Cvijeće na spomen ploču ubijenim, u ime Grada Sarajeva, položili su dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, Edina Gabela, zamjenica predsjedavajućeg i gradski vijećnici.

Od minobacačke granate ispaljene sa agresorskih položaja iz pravca Trebevića, prije 25 godina, ubijeni su Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus-Ðukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglić, Jasmina Hodžić, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović, Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žiga.

Ovaj, kao i prvi masakr na Markalama koji se dogodio 1994. godine kada je smrtno stradalo 68 građana Sarajeva, dok ih je 142 teže i lakše ranjeno, smatra se jednim od najstravičnijih zločina koje su srpske vojne, policijske i paravojne formacije počinile u opkoljenom Sarajevu.

Obilježena 28. godišnjica od pogibije Ramiza Salčina, heroja odbrane Sarajeva i države BiH

Obilježena 28. godišnjica od pogibije Ramiza Salčina, heroja odbrane Sarajeva i države BiH

Učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća danas je obilježena 28. godišnjica pogibije Ramiza Salčina, istinskog heroja i istaknutog ratnog komandanta koji nije žalio dati svoj život u odbranu Sarajeva i BiH.

Tim povodom, gradski vijećnici Nazif Osmanović i Bajro Biber danas su u ime Grada Sarajeva, zajedno sa predstavnicima Općine Novi Grad, odali počast i položili cvijeće na spomen-obilježje u Saraj-Polju.

Ramizova neiscrpna energija i nesalomljivi duh bili su pokretačka snaga u organiziranju naroda, formiranju jedinica i njihovom opremanju i naoružavanju, pripremi otpora nadolazećoj najsurovijoj agresiji na BiH. Sa saborcima je postavio straže još u februaru 1992. godine. Početkom marta iste godine spriječio je izlazak agresora na brdo Mojmilo i zauzimanje strateških položaja. Salčin je bio neustrašiv i nepokolebljiv i kao takav postavljen je za komandanta Općinskog štaba odbrane Novog Grada. Komandovao je i koordinirao sve sudbonosne bitke od Milinkladske, Hrasnog brda, bitke za vodovod Mojmilo, Žuč, Aziće…

Posthumno je 1994. godine odlikovan najvišim ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan”, a dobitnik je i ordena “Zlatni grb sa mačevima”. Po njegovom imenu u Sarajevu postoji dvorana, ulica i trg.

Ukopan je, kao i mnogi bosanski heroji i prvi predsjednik BiH Alija Izetbegović, na mezarju Kovači.

Akademija posvećena Ramizu Salčinu održat će se danas u multimedijalnoj sali Općine Novi Grad sa početkom u 19 sati.

Održana 40. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na 40. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavala Edina Gabela, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast preminulom Salki Bukvareviću, federalnom ministru za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je tako što je Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo odluke o izboru člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te radno pravnom statusu zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva Mire Lazovića.

U nastavku zasjedanja usvojena je Odluka o pečatima i žigovima Grada Sarajeva.

Potom je usvojena Odluka  o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2019. godinu. Dobit u iznosu od 887.665,00 KM, u skladu s Odlukom, ostaje u Preduzeću kao neraspoređena dobit.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni i dopunama Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo. Tako se, u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o proglašenju 5. februara „Danom sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992.-1995. godine“, u poglavlju Kalendara pod nazivom „Važniji datumi i mjesta stradanja građana na području Grada Sarajeva 41.-45./92.-96.“ tačka „Pijaca Markale Dan sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u vrijeme opsade 92.-95.“ mijenja se i glasi „Dan sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992.-1995. godine“, te se Kalendar dopunjava odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomeniku „Dobrinjska barikada“ i Spomen obilježju ispred Općine Novi Grad Sarajevo.

U nastavku sjednice,  usvojena je  Odluka o utvrđivanju nacionalnih kulturnih društava od posebnog značaja za Grad Sarajevo. Kulturna društva Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ i Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La benevolencija“, Grad Sarajevo će sufinansirati iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva, u skladu sa kriterijima definisanim u Odluci. Sve četiri nacionalne institucije kulture, svojim radom, dugi niz godina, doprinose kulturnom identitetu Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Zatim je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava Budžeta Grada Sarajeva planiranih za rad klubova gradskih vijećnika, u cilju usklađivanja sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka BiH.

U nastavku zasjedanja, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o zakupu poslovnih prostorija dijela prizemlja zgrade Vječne vatre površine 669,02 m2,  Delegaciji Evropske unije u BiH, u svrhu otvaranja i rada EU informativnog centra, na period od 20 godina. U Ugovoru o zakupu poslovnog prostora se, između ostalog, navodi da se “Delegacija EU obavezuje da snosi troškove rekonstrukcije fasade, vanjske stolarije i krova cjelokupne predmetne zgrade u iznosu koji će se utvrditi posebnim ugovorom između ugovornih strana, na osnovu predmjera radova iz glavnog projekta, odnosno ugovora sa izvođačem radova”.

Gradskom vijeću Grada Sarajeva  dostavljen je na razmatranje Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve koji je Gradsko vijeće i usvojilo, a iz kojeg je vidljivo da je Gradonačelnik sredstva tekuće rezerve usmjeravao za propisane namjene.

Uslijed pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo i sve većeg broja zaraženih korona virusom, gradski vijećnici su usvojili Odluku o poklonu i davanju saglasnosti na Ugovor o poklonu putničkog kombi vozila, marke Volkswagen, koje se nalazi u vlasništvu Grada Sarajeva, Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Razmotrene su i primljene su k znanju Informacija o Dokumentu Okvirnog Budžeta za period 2021-2023, te Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za tekuću godinu.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut veći broj  inicijativa. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Vedad Deljković podnio inicijativu da svaka julska sjednica počinje učenjem Fatihe i minutom šutnje za ubijene, nevine, žrtve genocida u Srebrenici, Prijedoru i drugim dijelovima BiH.

 

 

Obilježeno 27. godina od stradanja četvero Sarajlija u ulici Ilije Engela br. 13

Obilježeno 27. godina od stradanja četvero Sarajlija u ulici Ilije Engela br. 13

Danas se navršava 27. godina od stradanja četvero Sarajlija  u ulici Ilije Engela br. 13.

Agresor je u ovoj ulici 30. jula 1993. godine ubio dvoje djece Irmu Hadžimuratović, koja je imala nepunih osam godina, Jasmina Terovića, koji je imao 13 godina, te dvije odrasle osobe Elviru Hadžimuratović (Irminu majku) i Veru Kovačević.

Na mjestu pogibije okupile su se i odale počast porodice žrtava, članovi Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

U ime Grada Sarajeva Edina Gabela, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća, položila je cvijeće i odala počast nevino stradalim.

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva nije održana zbog neusvajanja predloženog dnevnog reda

Na 40. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva koju je otvorio dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su  učenjem Fatihe i minutom šutnje odali počast ubijenim, nevinim žrtvama genocida u Srebrenici, Prijedoru i drugim dijelovima BiH.

Potom je uslijedilo razmatranje predloženog dnevnog reda. Gradski vijećnici nisu usvojili predloženi dnevni red, te se 40. sjednica Gradskog vijeća nije održala.

 

Grad Sarajevo odao počast srebreničkoj majci rahmetli Hatidži Mehmedović

Potočari, Srebrenica, Podrinje, Bosna i Hercegovina na današnji dan prije dvije godine, ostali su bez jedne posebne žene, rahmetli Hatidže Mehmedović, koja je više od dvije decenije neumorno tražila istinu i pravdu za žrtve srebreničkog genocida, najgoreg zločina počinjenog u Evropi poslije Drugog svjetskog rata.

Gradski vijećnici Nazif Osmanović i Almedin Miladin, zajedno sa pomoćnicom gradonačelnika Draganom Solaković, u ime Grada Sarajeva, odali su počast i položili cvijeće na spomen-ploču na česmi sjećanja Terzibašina-Hatidža Mehmedović, u znak sjećanja na ovu hrabru srebreničku majku.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na prijedlog gradonačelnika Abdulaha Skake, 2018. odlučilo da česma kod Terzibašine džamije nosi naziv rahmetli Hatidže Mehmedović, koja je ostavila neizbrisiv trag i stalno podsjećanje da se Srebrenica nikad ne zaboravi.

Svih ovih godina rahmetli Hatidža nosila je težak teret tuge i boli za ubijenim sinovima, mužem, ocem, braćom, bližim srodnicima, ali i za svim srebreničkim žrtvama.

„Našoj djeci su otete olovke iz ruke, a ne oružje. Borit ću se da svako dijete ima bolju budućnost, svjetliju i normalniju no što su imala naša djeca“, često je isticala.

Ova jedinstvena žena, nevjerovatne energije i emocija, je je snagom svog života ispisala priču koju svi treba da znamo i pričamo dok smo živi. U nedavno objavljenoj knjizi Majka Hatidža, autorica Esnefa Smajlović Muhić je, između ostalog, zapisala: „Brojne su lekcije iz života majke Hatidže koje trebamo prenositi na buduće generacije. Zapravo, moja namjera je bila da se ovo vrijedno i čestito ime trajno pamti, i da ga buduće generacije otkrivaju u što autentičnijem svjetlu, kako bi što bolje razumjeli naše vrijeme kroz Hatidžin životni put“.

Obilježena 27. godišnjica masakra u ulici Hakije Turajlića do broja 39 na Dobrinji

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i odavanjem počasti, danas su, u ime Grada Sarajeva, gradski vijećnici Nazif Osmanović i Sanela Fijuljanin obilježili 27. godišnjicu masakra počinjenog u ulici Hakije Turajlića do broja 39, na Dobrinji.

Na tom mjestu od rasprskavajuće minobacačke granate ispaljene sa agresorskih položaja poginulo je 13 Sarajlija, a 14 ih je teže i lakše ranjeno.

Tog 12. jula 1993. godine, dok su čekali u redu za vodu, ubijeni su Ilham Jelovac, Ajdin Kirlić, Ljiljana Matić, Nedžiba Mehonić, Rahima Mehonić, Sedajeta Mehonić, Dragica Mićanović, Sulejman Selimović, Zoran Simić, Enisa Talić, Ibro Talić, Jasna Tvrtković i Stela Tvrtković.

Na mjestu stradanja cvijeće su položili rodbina i prijatelji ubijenih, predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad, Unije civilnih žrtava rata KS i mjesne zajednice.