Gradonačelnik Grada Sarajeva prof. dr. Ivo Komšić je, svojim aktom od 28.10.2016. godine,  podnio zahtjev za preispitivanje Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ prof. Ali Lafcioglu koju je Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo na svojoj 43. sjednici održanoj 26.10.2016. godine.

Gradonačelnik, u ovom aktu, između ostalog, upozorava da izvršenje ove odluke može „negativno utjecati na ugled Grada Sarajeva kao glavnog grada BiH  i ugroziti ostvareni napredak u saradnji s pobratimskim i prijateljskim gradovima Republike Turske…“

Također iznosi bojazan da bi dodjela ovog priznanja prof. Ali Lafcioglu mogla „..izazvati i veće posljedice i ugroziti prijateljske odnose BiH i Republike Turske ….“

Dalje se Gradonačelnik poziva na pismo gradonačelnika Istanbula iz jula 2016. godine (i traži uvažavanje ovog pisma) u kome se navodi da se „zloupotrebljavaju  dobre namjere dijaloga  i mira u obrazovnim i kulturnim institucijama, a koje bi se mogle, na bilo koji način, povezati s pokušajem državnog udara u Republici Turskoj 15. jula 2016. godine“.

Gradonačelnik prof dr. Ivo Komšić, a zatim i zamjenik Gradonačelnika Abdulah Skaka su o svom zahtjevu upoznali i javnost putem medija javnog informisanja u kome se, moglo bi se reći,  na nekorektan način, tek po donošenju odluke, ukazuje na odgovornost Gradskog vijeća, zanemarujući ulogu Gradonačelnika u procesu do donošenja odluke. S tim u vezi,  potrebno je javnost upoznati i sa pravima i obavezama koje ima  Gradonačelnik, odnosno zamjenici Gradonačelnika, u  proceduri  do konačnog odlučivanja Gradskog vijeća o predloženoj odluci.

Prijedlog za dodjelu ovog priznanja prof. Ali Lafcioglu podnijela je Obrazovna institucija „Bosna Sema“ 23.09.2016. godine.

Na sjednici Kolegija Gradskog vijeća, održanoj 05.10.2016. godine, u pripremi održavanja 43. sjednice Gradskog vijeća, na kojoj je prisustvovao predstavnik Gradonačelnika, konstatirano je da bi se, u prijedlogu dnevnog reda 43. sjednice, mogao naći i Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (Ali Lafcioglu), ukoliko ga Komisija za izbor i imenovanja utvrdi.

U skladu s propisanom procedurom, materijal je upućen na razmatranje Komisiji za izbor i imenovanje Gradskog vijeća. Istovremeno je, dakle već 07.10.2016. godine,  materijal upućen i Gradonačelniku Grada Sarajeva. Poziv za sjednicu komisije s materijalom, obavezno se upućuje i Gradonačelniku kako bi Gradonačelnik, u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća,  mogao na vrijeme razmotriti materijal i dati svoje mišljenje.

Komisija za izbor i imenovanja prvi put je prijedlog razmatrala na svojoj sjednici održanoj 10.10.2016. godine i zatražila dopunu materijala odgovarajućim dokumentima kojima bi se potkrijepili argumenti izneseni u prijedlogu. Sjednici je prisustvovala predstavnica Gradonačelnika. Sljedeća sjednica Komisije je održana 14.10.2016. godine i na njoj je razmatran dopunski materijal. I na ovoj sjednici je prisustvovala predstavnica Gradonačelnika. Komisija je razmotrila dopunjeni materijal i tada utvrdila Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“  za Gradsko vijeće. Utvrđeni Prijedlog Odluke je zatim razmatrala Komisija za Statut i akte na svojoj sjednicu održanoj 18.10.2016. godine, a pozivu za ovu sjednicu se Gradonačelnik, bez obrazloženja,  nije odazvao, niti je uputio svog predstavnika.

I Gradonačelnik prof. dr. Ivo Komšić, i zamjenik Gradonačelnika Abdulah Skaka, svoje su mišljenje  o predloženoj odluci ponovo imali priliku predočiti i  klubovima gradskih vijećnika političkih stranaka kojima pripadaju. Sjednice klubova su se održale prije održane 43. sjednice Gradskog vijeća, te je poznato da su ovi  klubovi, jednoglasno, podržali predložene odluke.

Također, i Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika su prisustvovali 43. sjednici Gradskog vijeća. Propisano je da se Gradonačelnik, odnosno zamjenik Gradonačelnika, uvijek može prijaviti za raspravu. Međutim, ni Gradonačelnik i ni zamjenik Gradonačelnika nisu,  ni tada, iznijeli svoje mišljenje po ovom prijedlogu.

Potrebno je upoznati javnost da su, upravo, Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika, ostvarivali saradnju sa prijateljskim i bratskim gradovima iz Republike Turske, te je Gradsko vijeće o ostvarenoj saradnji, okvirno, upoznato putem redovnih izvještaja. Na primjer, o posljednjoj posjeti gradonačelnika Istanbula Gradsko vijeće, prije posjete, nije ni bilo upoznato. Tako, Gradsko vijeće nije imalo ni informaciju o pismu gradonačelnika Istanbula, iz jula 2016. godine, na koje se Gradonačelnik prof. dr. Ivo Komšić poziva.

Dakle, mišljenje Gradonačelnika, ni pismeno, ni usmeno, nije predočeno Gradskom vijeću, ni radnim tijelima Gradskog vijeća, a ni klubovima gradskih vijećnika kojima pripadaju Gradonačelnik prof. dr. Ivo Komšić i zamjenik Gradonačelnika Abdulah Skaka, čime je Gradsko vijeće ostalo uskraćeno za informacije koje bi bitno utjecale na odlučivanje. Umjesto toga, Gradonačelnik je, dva dana poslije donošenja Odluke, uputio zahtjev za njeno preispitivanje, navodeći razloge koje je znao i na koje je morao i imao priliku ukazati Gradskom vijeću, u više navrata,  u periodu od 05.10.2016. do 26.10.2016. godine, a to nije uradio, već su Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika usvojenu Odluku problematizirali u medijima.

Iz svega, može se reći da je neprimjereno to što su Gradonačelnik i njegov zamjenik prešutjeli informacije koje su imali, te je Gradsko vijeće, nedovoljno informisano, bez rasprave, jednoglasno,  usvojilo Odluku.