Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Naša stranka
Klub: Klub gradskih vijećnika Naše stranke
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  vibor.handzic@gradskovijece.sarajevo.ba