Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Naša stranka
Klub: Klub gradskih vijećnika Naše stranke
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.   28.11.2018.
  vibor.handzic@gradskovijece.sarajevo.baPitanja Inicijative
Ukupno:
6
16
Odgovoreno:
6
7
Neodgovoreno:
0
9
U toku:
0
0