Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Naše stranke”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.   20.11.2018.
  vibor.handzic@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

  INICIJATIVE GRADSKOG VIJEĆA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
6
18
Odgovoreno:
6
9
Neodgovoreno:
0
9
U toku:
0
0