Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Nacionalna pripadnost: srpska
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  snezana.omukic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član
  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: Član
  Administrativna komisija - funkcija: Zamjenik  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %