Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: SDA
Klub: Klub gradskih vijećnika SDA
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  hazim.bahtanovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta - funkcija: Predsjedavajući
  Odbor za budžet i finansije - funkcija: Član
  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Predsjedavajući  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %