Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 01.03.2012.   30.01.2017.
  alijahodzic2011@hotmail.com



  RADNA TIJELA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
4
6
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
4
6
U toku:
0
0