UPRAVNA ZGRADA DPO-a I ZVANIČNO UKNJIŽENA KAO VLASNIŠTVO GRADA SARAJEVA 1/1

Uknjižbom prava vlasništva Grada Sarajeva nad zgradom DPO-a završen je proces započet inicijativom koju su predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović i njegovi zamjenici Mirela  Džehverović i dr. Dragan Stevanović podnijeli  na prvoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva u aktuelnom mandatu, održanoj još u maju 2021. godine.

Gradsko vijeće se oslonilo na isključivu zakonsku i statutarnu nadležnost da upravlja i rapolaže imovinom Grada Sarajeva  te time i da o njoj brine s pažnjom dobrog domaćina,  u najboljem interesu Grada i odlučilo se za definiciju imovine i smještaj cjelokupne administracije Grada Sarajeva u vlastitu zgradu.

U procesu do formalizacije vlasništva, puni doprinos su dali Pravobranilaštvo Grada Sarajeva i  gradonačelnica Grada Sarajeva, ali i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i Vlada i Skupština Kantona Sarajevo, bez čije podrške i odluka se proces ne bi mogao završiti.

Ovim su stvoreni uslovi za konačan smještaj cjelokupne administracije Grada Sarajeva na jednoj lokaciji u vlastitoj zgradi, ali i za uređivanje odnosa sa organima Federacije BiH koji također koriste dio zgrade i koju su godinama koristili zajedno sa organima Grada Sarajeva.

Potrebno je podsjetiti da je povod ovoj inicijativi i svim aktivnostima koje su uslijedile, bilo to što je najveći dio administaracije Grada Sarajeva, po isteku mandata Gradskog vijeća i gradonačelnika iz ranijeg saziva, u najkraćem mogućem roku, izmješten u drugu neuslovnu zgradu, a da je tako oslobođen prostor u zgradi DPO-a, pod sumnjivim okolnostima, ustupljen organima Federacije BiH, što je definitivno bilo suprotno interesima Grada Sarajeva.

Na prošloj sjednici Gradskog vijeća, ponovno na incijativu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, Gradsko vijeće je usvojilo i zaključak da se pristupi cjelovitoj rekonstrukciji ove zgrade koja bi sada trebala nositi naziv – „Upravna zgrada organa Grada Sarajeva“.

Dakle, Gradsko vijeće zajedno s drugim organima Grada Sarajeva je uspjelo za nešto više od godinu dana priskrbiti, odnosno vratiti Gradu Sarajevu i njegovim građanima, imovinu – reprezentativnu nekretninu na centralnoj gradskoj lokaciji od 2113m2, u vrijednosti od nekoliko desetina miliona konvertibilnih maraka.

Čim Grad Sarajevo i faktički preuzme upravljanje zgradom, nadležna služba će naložiti i postavljanje državnih zastava onako kako to nalaže Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine.  Zakonit i domaćinski odnos prema imovini Grada i zastavi Bosne i Hercegovine je temeljno opredjeljenje rukovodstva Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

There are no comments yet.

Leave a Reply