Udruženje „Fama- Metodologija“, Edin Dervišhalidović (Dino Merlin) i Udruženje za zaštitu historijskih vrijednosti „HABER“ dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2017. godini

 

01 P

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj Prvoj sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” prof. dr. Velija Katica, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini. Pored toga, u okviru razmatranja ovog Izvještaja Gradonačelnik je prihvatio prijedlog Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2017. godini, da preispita i predloži Gradskom vijeću, u redovnoj proceduri,  novi gradski propis o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade“.

Dalje je usvojena odluka da se „Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ u 2017. godini, za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja, dodjeli Udruženju „Fama- Metodologija“.

Gradsko vijeće je odlučilo da dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2017. godini, za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti  bude Edin Dervišhalidović (Dino Merlin).

U nastavku sjednice, usvojena je odluka da se „Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ u 2017. godini, za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva, dodijeli Udruženju za zaštitu historijskih vrijednosti „HABER“.

Dobitnicima će se  nagrada uručiti na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.

03 P

Gradski vijećnici su, na današnjoj sjednici, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, usvojili odluku da se priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva”, dodijeli dr. Edmondu Offermannu, koji je dao je ogroman doprinos obnovi Trebevićke žičare, donirajući vlastita sredstva koja će biti utrošena isključivo u svrhu realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“ a kako bi se, nakon 20 godina, ovaj nekada prepoznatljivi simbol Sarajeva, obnovio i postao još jedna atraktivna turistička destinacija u gradu Sarajevu.

Zatim su gradski vijećnici izabrali  članove Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, za 2016/2017. školsku godinu, iz reda gradskih vijećnika, a koji je zaključen u predhodnom periodu.

Danas je imenovana Skupština Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva ”SARAJEVO” društvo sa ograničenom odgovornošću (JP ”Sarajevo” d.o.o.), koje je osnovano da bi, između ostalog, upravljalo Trebevićkom žičarom.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Čobanija” s Odlukom o provođenju iste, te pristupili izmjenama i dopunama više regulacionih planova kroz čije obuhvate prolazi trasa „Trebevićke žičare“.

00 P

U nastavku zasjedanja, usvojene su  odluke o radnopravnom statusu funkcionera Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Dalje je usvojena Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Engagement Global gGmbH/Servisne službe za jedinice lokalne samouprave jednog svijeta, a zatim je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva rad ovog organa Grada Sarajeva usklađen sa izmjenama i dopunama Kantonalnog zakona o Pravobranilaštvu.

Gradski vijećnici su, većinom glasova, usvojili Odluku o početku službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Početak službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću koja, u I fazi,  obuhvata najavu i praćenje rada i rezultata rada sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te u II fazi organizovanje rada radnih tijela i Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva, očekuje se, po donošenju pravilnika Administrativne komisije Gradskog vijeća, a na prijedlog sekretara Gradskog vijeća.   Otpočinjanjem službene elektronske komunikacije, putem web portala Gradskog vijeća Grada Sarajeva http://gradskovijece.sarajevo.ba/, gradskim vijećnicima i drugim zainteresiranim korisnicima,  omogućit će se pristup pozivima i materijalima za sjednice Gradskog vijeća, a kad se steknu uslovi, i proširenje korisnika i podataka uključujući organizovanje rada radnih tijela i Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna  Regulacionog plana “Kvadrant C1- Marijin Dvor”, te ga, svojim zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

OOOOOOOP

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, izvještajne dokumente vezane za rad prošlog saziva Gradskog vijeća. Tako su, usvojili Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2016. godini, Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2016. godini za oblast kulture, Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2016. godini, te Izvještaj o realizaciji Projekta stipendiranja učenika srednjih škola u 2016. godini.

Zatim su primljene k znanju Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u školskoj 2016/2017. godini, Informacija o provođenju Kalendara obilježavanja datuma i događaja od značaja za Grad Sarajevo, Informacija za 2016. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član s prijedlogom mjera, te Informacija o realizaciji inicijativa za podizanje spomenika u gradu, za mandat 2012.-2016., s osvrtom na nelegalno postavljanje spomenika.

Povodom razmatranja izvještajnih i informativnih akata, gradski vijećnici su uputili određene prijedloge za poduzimanje mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u oblastima na koje su se razmatrani akti odnosili, a što je Gradonačelnik i prihvatio.

Na današnjoj sjednici, kao i obično, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa o kojima će se Gradsko vijeće izjašnjavati na sljedećoj sjednici.