U Potočarima ukopana 71 žrtva genocida u Srebrenici 

Posmrtni ostaci sedamdeset i jedne žrtve genocida, počinjenog prije 22 godine u Srebrenici, ukopani su jučer na mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari. Na kolektivnoj dženazi u Potočarima prisustvovalo je više hiljada ljudi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.

Nakon komemoracije žrtvama, u hali nekadašnje fabrike akumulatora u Srebrenici, među brojnim delegacijama, zlatne ljiljane su, na spomen obilježju u Potočarima položile zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i Mira Jurić.

Poslije klanjanja dženaze, jučer su, u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari  ukopani:

 1. Hasanović (Avdulah) Ševket (rođen 1974.)
 2. Ćerimović (Mumin) Fadil (1969.)
 3. Hasanović (Emin) Rešid (1929.)
 4. Husejinović (Uzeir) Bećir (1937.)
 5. Osmanović (Šaban) Abdulah (1964.)
 6. Šabanović (Mehan) Rasim (1945.)
 7. Beganović (Selman) Sabahudin (1976.)
 8. Mahmutović (Mahmut) Đemila (1962.)
 9. Salkić (Mustafa) Munib (1979.)
 10. Harbaš (Salih) Bajro (1947.)
 11. Harbaš (Bajro) Adem (1974.)
 12. Salihović (Selman) Mirzet (1978.)
 13. Salihović (Huso) Alija (1923.)
 14. Mehmedović (Mehmed) Sinan (1933.)
 15. Osmanović (Ibrahim) Šemso (1929.)
 16. Suljić (Kemal) Damir (1979.)
 17. Kadrić (Šukrija) Kadrija (1970.)
 18. Rizvanović (Salčin) Sejfo (1955.)
 19. Mujić (Meho) Hajrudin (1979.)
 20. Jašarević (Mujčin) Fikret (1970.)
 21. Gabeljić (Rasim) Amir (1965.)
 22. Mehmedović (Hasan) Selim (1953.)
 23. Osmanović (Omer) Sinan (1940.)
 24. Salihović (Mesud) Kemal (1953.)
 25. Huremović (Mujo) Ibro (1954.)
 26. Malić (Alija) Ibrahim (1938.)
 27. Riđić (Husein) Rajif (1951.)
 28. Nukić (Sejdalija) Đemal (1979.)
 29. Mehmedović (Mustafa) Sulejman (1951.)
 30. Memić (Huso) Neđib (1955.)
 31. Cvrk (Osman) Behaija (1948.)
 32. Hodžić (Ibrahim) Hamed (1957.)
 33. Muhić (Ahmet) Hidajet (1966.)
 34. Agić (Ćamil) Sadik (1965.)
 35. Husić (Mustafa) Muhamed (1972.)
 36. Suljić (Suljo) Ramiz (1972.)
 37. Efendić (Edhem) Senajid (1960.)
 38. Mustafić (Šefik) Vahid (1960.)
 39. Mandžić (Salih) Jakub (1958.)
 40. Fejzić (Nezir) Zule (1963.)
 41. Sulejmanović (Nurko) Aziz (1961.)
 42. Smailović (Adil) Omer (1961.)
 43. Alić (Mursel) Sead (1969.)
 44. Alić (Dahmo) Smail(1967.)
 45. Jusić (Jusuf) Sehid (1968.)
 46. Mujić (Bekto) Bego (1946.)
 47. Jahić (Nedžib) Enver (1977.)
 48. Selimović (Hajrudin) Mesud (1979.)
 49. Imamović (Mustafa) Zaim (1974.)
 50. Imamović (Mustafa) Zejad (1976.)
 51. Krdžić (Ibiš) Ejub (1935.)
 52. Ademović (Ševal) Šefik (1979.)
 53. Mehmedović (Hasan) Hazim (1973.)
 54. Mehmedović (Adem) Hasan (1953.)
 55. Gabeljić (Ćamil) Džemail (1972.)
 56. Hafizović (Mušan) Husein (1963.)
 57. Bečić (Mujo) Hakija (1943.)
 58. Ćerimović (Mumin) Senahid (1971.)
 59. Muminović (Rasim) Ramiz (1957.)
 60. Skeledžić (Nezir) Edo (1930.)
 61. Jusić (Osman) Bajro (1972.)
 62. Omerović (Osmo) Osman (1970.)
 63. Mustafić (Šefik) Sakib (1954.)
 64. Malagić (Ramo) Šaban (1956.)
 65. Turković (Ahmet) Nedžib (1977.)
 66. Hasanović (Emin) Abdulah (1939.)
 67. Krdžić (Hakija) Junuz (1943.)
 68. Suljić (Azem) Fehim (1957.)
 69. Junuzović (Sabit) Omer (1959.)
 70. Ferhatović (Sabrija) Đemal (1973.)
 71. Selimović (Omer) Ibrahim (1969.)

There are no comments yet.

Leave a Reply