Susret rukovodstva organa Grada Sarajeva sa novoimenovanim šefom Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasadorom Brianom Aggeler

Gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamin Karić i predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, danas su se u Vijećnici sastali sa delegacijom Misije OSCE-a koju je predvodio novoimenovani šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Brian Aggeler.

Novom ambasadoru su čestitali na preuzimanju mandata i poželjeli mu uspjeh u radu te iskazali svoje očekivanje da će Grad Sarajevo i u budućnosti nastaviti uspješnu saradnju sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, podsjećajući na posljednji primjer saradnje pri donošenju Nacrta novog Etičkog kodeksa izabranih i imenovanih funkcionera Grada Sarajeva koji je trenutno u fazi javne rasprave.

Gostima iz OSCE-a su predstavljeni projekti Grada Sarajeva, a posebno je istaknut značaj poboljšanja transparentnosti rada Gradskog vijeća. Informisani su o tome da se, poslije dugo vremena, sjednice Gradskog vijeća prenose uživo, kao i činjenicu da su svi akti vezi za rad Gradskog vijeća i radnih tijela javno dostupni na službenoj internetskoj stranici Gradskog vijeća. Naglašena je činjenica da je unaprijeđena i komunikacija i koordinacija Grada Sarajeva sa jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, ali i sa gradovima Evrope i svijeta, u okviru međunarodne saradnje. Ambasador Aggeler je upoznat i sa potrebom Grada Sarajeva za podrškom kod donošenja regulacionih planova u smislu unaprjeđenja transparentnosti čitavog postupka.

Predsjedavajući Ademović informisao je goste o konceptu i djelima „Trojke“ na gradskom i kantonalnom nivou, a koji su rezultirali još većom podrškom građana na upravo održanim izborima, te vizijom da se ovaj koncept proširi u druge kantone, na federalni i državni nivo vlasti.

U skladu sa razgovorima o rezultatima Općih izbora, predsjedavajući Ademović je iskazao nezadovoljstvo sa nametnutim rješenjima visokog predstavnika Christian Schmidta u smislu izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Iznio je ocjenu da je ovakav način, da se u izbornoj noći nameću izmjene izbornog postupka, nezapamćen pokušaj retroaktivne primjene prava, jer se izbori raspisuju po jednoj legislativi, a rezultati implementiraju po drugoj, što nikako ne odgovara demokratskoj praksi i principima vladavine prava. Ujedno je iznio i kritiku na suštinu nametnutih izmjena, ističući da samo produbljuju i promiču postojeće etničke podjele u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok se u entitetu RS očito odobravaju. Naglasio je da takva rješenja mogu samo dodatno usporiti Bosnu i Hercegovinu na putu obaveznih euroatlantskih integracija, pogotovo jer su donijeta pod  pritiskom i otvorenim miješanjem susjedne države u unutrašnje političke odnose u BiH. Na kraju je predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović izrazio nadu da će ovakve izmjene biti osporene pred relevantnim sudovima ili da će odluke biti opozvane od strane visokog predstavnika.

Sastanku je prisustvovala delegacija koju su činili gospođa Samra Ramić, vršioc dužnosti šefa Ureda u Sarajevu, gospodin Mathieu Lemoine, šef Ureda za planiranje politike rada Misije OSCE-a u BIH, te Ivan Lupis, šef Ureda za ljudsku dimenziju.

There are no comments yet.

Leave a Reply