Stjepan Mesić dobitnik priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ , Vlado Raguž, Prof. dr. Kurt Kalcher i Kulturni centar „Kralj Fahd” dobitnici priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“, a Irhan Fočo i  Kenan Ćubara dobitnici nagrade „Graham Bamford“

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 12. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo odluku da se Stjepan Mesić, proglašava „Počasnim građaninom Grada Sarajeva“. U  Odluci  o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva je propisano, između ostalog, da se „Počasnim građaninom može proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Grada, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa, na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima“.

Priznanje „Plaketa Grada Sarajeva”, dodijeljeno je Vladi Ragužu, Prof. dr. Kurt Kalcheru i Kulturnom centru „Kralj Fahd”. „Plaketa Grada Sarajeva” je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za doprinos razvoju Grada u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugim oblastima života i rada”.

Gradsko vijeće je, na današnjoj sjednici, usvojilo Odluku o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ Irhanu Foči (posthumno) i Kenanu Ćubari. Nagrada „Graham Bamford“ se dodjeljuje „pojedincima, građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima, za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam“.

U nastavku zasjedanja usvojena je Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Alifakovac – Babića Bašća“ s Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Alifakovac – Babića Bašća“, s ciljem da se za prostornu cjelinu, koja ima značajnu historijsku i arhitektonsko-urbanističku vrijednost i koja se štiti kao ambijentalna cjelina od izuzetnog značaja, obezbijedi provedbena planska dokumentacija radi očuvanja planske osnove mahale, odnosno organizacije osnovne urbane jedinice, očuvanja odlika stambenog ansambla, otklanjanja i/ili ublažavanja pojedinačnih elemenata koji narušavaju opće karakteristike cjeline, a sve uz uslov zadovoljenja mjera zaštite preciziranih donesenim pravnim aktima po kojima ova cjelina predstavlja dio historijskog područja grada.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2018. godinu. Međunarodna saradnja Grada Sarajeva, koja je prvenstveno u funkciji razvoja grada, usmjerena je ka sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj jačanje regionalne saradnje, koordinaciju i povezivanje, kako između bosanskohercegovačkih gradova, tako i glavnih gradova koji igraju sve važniju ulogu u razvoju država, kako u regiji tako i u cijeloj Europi.

Usvojen je i Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2017. godini. U izvještajnom periodu međunarodna saradnja Grada Sarajeva bila je značajno intenzivirana i usmjerena ka održavanju i unaprjeđenju postojeće saradnje s određenim gradovima, asocijacijama ili institucijama, te uspostavljanju saradnje s novim inostranim partnerima.

Zatim je primljena k znanju Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području grada Sarajeva u školskoj 2016/.2017. godini.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply