Sjećanje na ubijene na Markalama: Delegacija Grada Sarajeva odala počast i položila cvijeće na spomen-obilježje

Zajedničkom komemorativnom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Grada Sarajeva i općinskih vijeća te prigodnim programom i polaganjem cvijeća na mjesto najmasovnijeg masakra u Sarajevu, na pijaci Markale, danas je obilježen Dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu 1992.-1995. godina, kao i 27. godišnjica stradanja građana na toj pijaci.

Na današnji dan, 5. februara 1994. godine, od granate ispaljene sa agresorskih položaja na području sela Mrkovići, na Markalama je ubijeno 68 Sarajlija, dok je 144 teže ili lakše ranjeno.

Sjećanje na ubijene na Markalama: Delegacija Grada Sarajeva odala počast i položila cvijeće na spomen-obilježje

Delegacija Grada Sarajeva predvođena predsjedavajućim Gradskog vijeća dr. Igorom Gavrićem, odala je počast i položila cvijeće na spomen-obilježje.

Petog februara 1994. godine na pijaci Markale ubijeni su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

There are no comments yet.

Leave a Reply