Saradnja Grada Sarajeva u implementaciji Agende 2030 sa drugim lokalnim zajednicama pod koordinacijom Vijeća za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja BiH

 

Na poziv predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, danas je održan sastanak sa  predstavnicima Vijeća za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini  Nijazom  Avdukićem  iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Amrom  Fetahović iz Direkcije za ekonomsko planiranje BiH. 

Na sastanku je vođen razgovor o provedbi Agende 2030, akcionog plana za ljude, planet i razvoj koji teži univerzalnom miru i slobodi na svim poljima. Kao što je poznato, Agendu su podržale sve zemlje i drugi subjekti ulažući zajedničke napore na njenom donošenju , promociji i provedbi, pa tako i Bosna i Hercegovina.

Vijeće za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je zaduženo za sveukupno praćenje i izvještavanje provođenja Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja, koordinaciju pripreme godišnjih izvještaja i dobrovoljnih izvještaja prema Ujedinjenim narodima.

Na sastanku je razgovor bio usmjeren na provedbu Agende u  lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, a posebno o kampanji koju vodi Vijeće za implementaciju  Ciljeva održivog razvoja  BiH kako bi se lokalne zajednice  bolje upoznale sa značajem Agende 2030 i Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, te sa obavezama i koristima koje ona donosi, prije svega za lokalne zajednice.

Jedna od aktivnosti Vijeća za praćenje implementacije Ciljeva održivog razvoja u BiH je održavanje skupova na kojima predstavnici  jedinica lokalne samouprave prezentiraju vlastite aktivnosti i politike koje provode na realizaciji Agende 2030. Na ovaj način se lokalnim zajednicama usmjerava pažnja na ovu aktivnost, ali se i razmjenjuju pozitivna i često vrlo zanimljiva iskustva koja na putu ka Ciljevima održivog razvoja, lokalne zajednice u BiH imaju.

Na sastanku je inicirano uspostavljanje i formalne  saradnje Grada Sarajeva i Vijeća za implementaciju  Ciljeva održivog razvoja, imajući u vidu i podršku Gradu Sarajevu u implementaciji Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u organima Grada Sarajeva koje bitno doprinosi  provedbi Agende 2030.

There are no comments yet.

Leave a Reply