Rukovodstvo Gradskog vijeća Grada Sarajeva održalo radni sastanak sa direktorom KJKP Park Sarajevo Adisom Bešlićem i članom NO KJKP Park Ibrahimom Kerlom

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović sa svojim zamjenicima Mirelom Džehverović i Draganom Stevanovićem danas je održao radni sastanak sa direktorom KJKP Park Sarajevo gosp. Adisom Bešlićem i članom nadzornog odbora preduzeća gosp. Ibrahimom Kerlom.

Izražajući zadovoljstvo činjenicom da je novo rukovodstvo Gradskog vijeća Grada Sarajeva izrazilo spremnost da pruži podršku projektima od zajedničkog značaja za preduzeće Park i Grad Sarajevo, gosp. Adis Bešlić je upoznao prisutne sa dosadašnjim poslovanjem te planirnim aktivnostima u narednom periodu.

Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg, istakli su da će Grad Sarajevo, u okviru svojih nadležnosti, poduzeti sve potrebne napore kako bi pomogli KJKP Park u realizaciji redovnih aktivnosti na održavanju zelenih i parkovskih površina ali i dugoročnih projekata i zahvata na oplemenjavanju gradske sredine.

Razgovarano je o modelima podrške za unapređenje rada rekreaciono-zabavnog centra „Pionirska dolina“ s pripadajućim zoološkim vrtom i njegovog budućeg razvoja.

Na sastanku je također razmatrano održavanje Spomen parka Vraca i drugih spomenika od interesa za Grad Sarajevo i gradske općine te se razgovaralo o inicijativi Gradskog vijeća da se uređenje i održavanje ovih prostora sistemski uvrsti u okvir budžeta Grada Sarajeva.

Iskazana je namjera Gradskog vijeća da, na odgovarajući način, podrži oplemenjivanje javnih zelenih površina i unapređenja komunalne čistoće kroz postavljanje dodatnih korpi za otpatke na lokacijama s frekventnim kretanjem pješaka. Također, Gradsko vijeće je iskazalo podršku ideji za modernizaciju praznične ukrasne rasvjete na području Grada koja bi vizuelno oplemenila prostor i unaprijedila turističku ponudu Sarajeva.

Na kraju sastanka Predsjedavajući Ademović je istakao da je ovaj sastanak dio procesa uspostavljanja saradnje sa komunalnom privredom i drugim institucijama u gradu Sarajevu koji rade poslove od interesa za građane, a kroz zajedničke inicijative i konkretne projekte.

Naredni sastanak planiran je uz prisustvo načelnika općina s područja Grada Sarajeva i ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply