Jutros je prestalo da kuca srce naše dugogodišnje radne kolegice Aide Koristović.

Ovu posebnu, nevjerovatno hrabru i jaku ženu, izuzetnu saradnicu i velikog prijatelja, pamtit ćemo po ogromnoj energiji, kreativnosti, otvorenom duhu, po samopouzdanju, koja je u svakom momentu i u svakoj situaciji, nastojala pridonijeti efikasnosti naše uprave, a time i dobrobiti grada Sarajeva.

Svoj posao radila je odgovorno, strpljivo, predano, bila profesionalac koja je gradila povjerenje, te uvijek bila spremna svojim znanjem i vještinama pomoći mlađim kolegama. Bila je pokretač i podrška brojnih važnih događaja u našem gradu.

Njen lik, plemenitost i izuzetne ljudske vrijednosti ostat će da žive među uposlenicima Grada Sarajeva.

Porodici naše Aide upućujemo iskreno saučešće.

Grad Sarajevo