Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović i gradski vijećnik Samir Bejić održali sastanak sa direktorom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo doc.dr. sc. Abelom Baltićem: Grad Sarajevo planira podržati projekt JU Dom zdravlja KS stomatološka ambulanta u svakoj školi

U skladu sa statutarnim ovlaštenjima Grada Sarajeva koja se odnose na obavezu saradnje s lokalnim zdravstvenim službama, predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović primio je generalnog  direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, doc.dr. sc. Abela Baltića.

Svjesni opasnosti po zdravlje građana u trenucima povećanja broja oboljelih od COVID-19, predsjedavajući Ademović tražio je od direktora da ga upozna s potrebama lokalnih zdravstvenih ustanova.

Direktor Baltić je ukazao na bitan kadrovski deficit zdravstvenih radnika u JU Dom zdravlja KS, zbog čega je teško organizovati optimalnu zdravstvenu zaštitu građanima. Zdravstveni radnici rade na granici psihofizičke izdržljivosti, što može utjecati na kvalitet zdravstvene usluge.

Potpuna opredijeljenost pacijentima ne dozvoljava da se više vremena obrati na komunikaciju s građanima, a radi čega se u javnosti može stvoriti iskrivljena slika o radu zdravstvenih radnika. Pored toga, direktor Baltić je upoznao prisutne o problemima sa opremom, te naglasio potrebu da se bar pet medicinskih timova opremi novim medicinskim uniformama, jer su postojeće iznošene.

Predsjedavajući Ademović je iskazao razumijevanje za ukupnu situaciju i namjeru da Grad Sarajevo da svoj doprinos poboljšanju stanja zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.

Direktor Baltić je upoznao prisutne  i o realizaciji projekta uspostavljanja stomatoloških ambulanti u osnovnim školama te predložio da Grad Sarajevo, u skladu sa svojim opredjeljenjima i mogućnostima, podrži realizaciju ovog projekta. Prijedlog je obrazložio značajem stomatološkog nadzora djece u školskom uzrastu.

S tim u vezi, predsjedavajući Ademović i gradski vijećnik dr. med. Samir Bejić pokrenut će inicijativu da Grad Sarajevo u Budžetu za 2022. godinu osigura novac za nabavku četiri stomatološke stolice za po jednu školu u svakoj gradskoj općini.

Predsjedavajući Ademović je istakao da će Gradsko vijeće Grada Sarajeva i Gradonačelnica, i ubuduće, nastaviti pomagati zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo, a prema potrebama koje aktualna situacija bude nalagala.

There are no comments yet.

Leave a Reply