Predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić upriličio sastanak sa predstavnicima Kantona Sarajevo, a vezano za javnu raspravu o Amandmanima L do LV Vlade Kantona Sarajevo na Ustav Kantona Sarajevo

 

Predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić danas je, zajedno sa Gradonačelnikom Sarajeva Abdulahom Skakom i njegovim zamjenicima Ivicom Šarićem i Milanom Trivićem, upriličio sastanak sa predsjedateljicom Skupštine Kantona Sarajevo Anom Babić i ministrom pravde i uprave Kantona Sarajevo Mariom Nenadićem, a u povodu javne rasprave o Amandmanima  L do LV Vlade Kantona Sarajevo na Ustav Kantona Sarajevo koju je odredila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici dana 10.05.2017. godine, u trajanju od 30 dana.

Prisutni su upoznati da su, u pripremi Četvrte sjednice Gradskog vijeća, održane sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje su razmatrale Amandmane i dale svoj prilog javnoj raspravi o podnesenim Amandmanima.

Također, istaknuto je da će Grad Sarajevo uputiti Skupštini Kantona Sarajevo primjedbe, prijedloge i sugestije, na Amandmane na  Ustav Kantona Sarajevo, koje utvrdi Gradsko vijeće na svojoj Četvrtoj sjednici, kao mišljenje  Grada Sarajeva o amandmanima upućenim u  javnu raspravu.

Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo i o određenim temama u vezi sa organizacijom i djelokrugom uprave.

There are no comments yet.

Leave a Reply