Predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić upriličio prijem za delegaciju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Prеdsјеdаvајući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić danas je, zajedno sa svojim zamjenicima Edinom Gabelom i Mirom Lazovićem, primio delegaciju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u sastavu akademik Miloš Trifković, predsjednik, akademkinja Adila Pašalić Kreso, potpredsjednica i akademik Zijo Pašić, generalni sekretar.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o saradnji Grada Sarajeva i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Akademik Miloš Trifković je upoznao prisutne sa aktivnostima i projektima koje Akademija realizuje. Razgovarano je o planovima za buduće projekte i sufinansiranju programskih i projektnih aktivnosti u narednom periodu.

Ovom prilikom izražene su obostrane želje za nastavkom daljnje saradnje između Grada Sarajeva i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Istaknuta je podrška Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Gradu Sarajevu, kroz istraživačku studiju  „Sarajevo grad i regija u vremenu i prostoru“ koja je  doprinijela i dokazala da Grad Sarajevo treba posmatrati kao jedinstveni urbani prostor gdje bi se, na sveobuhvatan način, realizovali poslovi uprave i lokalne samouprave iz nadležnosti glavnog grada – Grada Sarajeva.

Prеdsјеdаvајući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić je upoznao prisutne da su prihodi Grada Sarajeva u 2020. godini znatno smanjeni, uslijed pandemije koronavirusa, ali da su u 2020. godini planirana sredstva za sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te da će se sredstva planirati i u Budžetu Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Predsjedavajući se, potom, zahvalio delegaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na posjeti, te im poklonio zlatnik Grada Sarajeva.

There are no comments yet.

Leave a Reply