Predsjedavajući Ademović održao radno – konsultativni sastanak s ciljem prezentacije studije „Čista rijeka Miljacka“

Na poziv predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića danas je u prostorijama SERDA-e održan sastanak na kojem je prisustvovao gosp. Roland Schatz, jedan od osnivača i izvršni direktor instituta za praćenja indeksa napretka ka održivim ciljevima razvoja UNGSII (United Global SDG Index Institute), odnosno inicijative 25+5 SDG Cities Leadership Platform, a koji, kao gost Grada Sarajeva, boravi u dvodnevnoj posjeti našem gradu.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Zoran Trapara i sekretar Skupštine Mladen Maletić.

UNGSII (u saradnji s UN Habitatom, UNSDSN-om, UNICEF-om, UN Academic Impact, WHO-om i drugim partnerima izvrsnosti u vezi s SDG-om) osnovao je 25+5 SDG Cities kao asocijaciju gradova koji djeluju u pet različitih oblasti širom svijeta, u pet autohtonih zajednica, s osnovnim ciljem da kao lideri procesa svojim primjerom nadahnu druge gradove i zajednice te pokažu da čovječanstvo raspolaže s potrebnim resursima i da je moguće postići sve ciljeve održivog razvoja do 2030. godine.

U toku je proces prijema Grada Sarajeva u asocijaciju, a čime se otvara put za Grad Sarajevo, da u okviru ove platforme kao član asocijacije, delegira nekoliko ključnih projekata, relevantnih za Sarajevo, a među kojima je i ranije pokrenuta inicijativa predsjedavajućeg Ademovića za realizaciju projekata sadržanih u studiji „Čista rijeka Miljacka”.

Sanela Dževlan, šef Sektora za EU projekte i međunarodnu saradnju je u ime SERDA- e, nosioca projekta izrade studije, pozdravila prisutne i najavila prezentatore.

Zatim je predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović, u svom pozdravnom govoru, dao uvodne napomene o razlozima i ciljevima ovog sastanka. Naglasio je snažno opredjeljenje Grada Sarajeva da okupi sve relevantne subjekte i da zajednički  poduzmu sve potrebno da se svi projekti sadržani u studiji, po utvrđenim prioritetima, i realizuju u realno mogućim rokovima, a uz korištenje raspoloživih sredstava međunarodne zajednice, u najvećoj mogućoj mjeri.

Faruk Cerić, šef Sektora za upravljanje lokalnim razvojem je, između ostalog, predstavio inicijativu i korake koji su doveli do izrade studije „Čista rijeka Miljacka” te sve subjekte uključene u izradu same studije.

Mr. Dragana Selmanagić, dipl. ing. građ., vodeći istraživač, projektant Instituta za hidrotehniku Sarajevo, učesnicima sastanka je, između ostalog, prezentovala metodologiju izrade studije, osnovni sadržaj i rezultate studije – definisane projekte po prioritetima.

Studijom je obrađeno područje u oba entiteta BiH s ciljem poboljšanja i očuvanja kvalitete vode u predmetnim vodotocima, zaštite resursa i ekosistema slivnih područja rijeka Miljacke, Željeznice, Zujevine, Dobrinje i neposrednog sliva rijeke Bosne do vodomjerne stanice u Reljevu te s ciljem realizacije i drugih ciljeva, kao što su razvoj ekološke svijesti, povećanje atraktivnosti za građane i turiste lokaliteta uz otvorene vodotoke, racionalnije korištenje prostora, pogotovo u urbanim dijelovima, razvoj ekološke svijesti i sl.

Grad Sarajevo i Grad Istočno Sarajevo, općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, opština Pale i Istočni Stari Grad, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, kontinuirano rade na realizaciji projekata sadržanih u studiji, u skladu sa svojim prioritetima i mogućnostima.

Kroz ovu studiju definisane su konkretne aktivnosti i mjere, kao što su, između ostalog, rješavanje kanalizacione infrastrukture, prečišćavanje industrijskih, kanalizacionih, sanitarnih i drugih otpadnih voda, uklanjanje i sanacija divljih deponija i ostalih deponija koje na bilo koji način negativno utiču na kvalitet voda, zaštita, regulacija i uređenje vodotoka sa posebnim osvrtom na regulisani dio rijeke Miljacke i njene pritoke u gradu Sarajevu, sprječavanje nelegalne eksploatacije šljunka iz vodotoka i procjena uticaja postojećih i planiranih hidro-energetskih postrojenja.

Na kraju je iskazala zadovoljstvo što je Grad Sarajevo, prvi put poslije pet godina, inicirao i formalizirao inicijativu usvajanjem Odluke o pristupanju jedinstvenom projektu sanacije, investicionog i tekućeg održavanja te sistemskog održavanja uređenog korita rijeke Miljacke i uređenih korita njezinih pritoka sa područja grada Sarajeva „Čista rijeka Miljacka”. Naglasila je potrebu evidentiranja svih projekata koji su realizovani od 2012. godine, kada je studija izrađena, do danas, a koji su sadržani u studiji kao definisane mjere.

U razgovoru koji je uslijedio, svoja mišljenja, stavove, prijedloge i sugestije dali su prisutni predstavnici nadležnih službi Gradske uprave Grada Sarajeva, predstavnici SERDA-e, predstavnici firme Enova d.o.o., te potpredsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo.

Gosp. Roland Schatz je, u svom završnom motivirajućem obraćanju, dao podršku nastojanjima Grada Sarajeva i ukupne zajednice da se ovaj značajan projekt što prije i realizuje i ocijenio ga realnim.

Ukratko je prenio svoja iskustva na sličnim projektima, naglašavajući nastojanja institucije na čijem je čelu da podrži slične projekte. Istakao je značaj umrežavanja svih zainteresovanih subjekata, od lokalne zajednice do privrede, a s ciljem razmjene znanja, iskustava i usmjeravanja raspoloživih finansijskih sredstava na međunarodnoj sceni, u projekte koji vode ostvarivanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godini.

Predsjedavajući Ademović se zahvalio prisutnima i iskazao svoja očekivanja da će svoj interes za realizaciju ovog projekta naći široka javnost, od svakog građanina pojedinačno do privrednih subjekata na međunarodnoj sceni koji svojom razvijenom tehnologijom sudjeluju u održivom rješavanju problema zbog kojih je i rađena ova studija.

There are no comments yet.

Leave a Reply