Predsjedavajući Ademović i zamjenica Džehverović upriličili sastanak sa predstavnicima AIESEC-a u Sarajevu i Bosni i Hercegovini

Danas je predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović, zajedno sa svojom zamjenicom Mirelom Džehverović, u sklopu posjete gosp. Rolanda Schatza Gradu Sarajevu, upriličio sastanak sa  članovima upravnog i izvršnog odbora AIESEC-a u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Sastanku su prisustvovali Ajdin Kahrimanović, predsjednik AIESEC-a u Bosni i Hercegovini, Ajna Duraković, potpredsjednica za partnerstva kancelarije Sarajevo, Lamija Lešo, predsjednica kancelarije u Sarajevu i Semina Pljakić, potpredsjednica za partnerstva u Bosni i Hercegovini.  Sastanku su prisustvovale i članice AIESEC-a Belma Karahmet, Amina Hamzić, Dajana Paradžik, Hana Kunić, Tajra Osmanagić i Velida Arnautović.

Gosp. Roland Schatz, jedan od osnivača i izvršni direktor instituta za praćenja indeksa napretka ka održivim ciljevima razvoja UNGSII (United Global SDG Index Institute), komunikator sa velikim iskustvom i sa iskustvom članstva u AIESEC-u, pokrenuo je diskusiju sa predstavnicima AIESEC-a u BiH.

Cilj ovog susreta je bio motivisanje mladih da kroz međunarodne studentske organizacije kakva je i AIESEC, aktivno djeluju na prepoznavanju svojih i globalnih ciljeva, kao i na definisanju puta ka dostizanju tih ciljeva.

Diskusija je vođena o potrebi reforme obrazovanja, i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu, te o načinu djelovanja AIESEC-a u BiH, ali i na međunarodnom planu, u smislu razmjene iskustava.

Međutim, glavna tema je bila mogućnost i poticanje na djelovanje Asocijacije na lokalnom i globalnom nivou, s ciljem dostizanja ciljeva održivog razvoja do 2030. godine, a posebno na temu klimatskih promjena.

U Bosni i Hercegovini AIESEC djeluje od 1955. godine, prvobitno kao dio AIESEC Jugoslavije te je jedna od organizacija sa najdužom tradicijom na ovom prostoru. AIESEC teži ispunjenju mira i ljudskog potencijala kroz razvoj liderstva za koje članovi Asocijacije vjeruju da “može biti razvijeno u svakom pojedincu”.

There are no comments yet.

Leave a Reply