Održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva u pripremi intenzivnih aktivnosti  Gradskog vijeća u periodu do 6. aprila

Kolegij Gradskog vijeća Grada Sarajeva na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, pripremajući se za održavanje dvije redovne sjednice Gradskog vijeća i Svečane sjednice Gradskog vijeća u povodu 6. aprila – Dana grada Sarajeva, razmatrao je provođenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu u intenzivnom periodu koji slijedi.

Kolegij Gradskoj vijeća se, na današnjoj sjednici, pripremao za održavanje 13. sjednice koja se planira održati sredinom mjeseca marta, a na kojoj će Gradsko vijeće odlučiti o dobitnicima „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2022. godini, na osnovu utvrđenih prijedloga odluka Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2022. godini. U skladu s važećim gradskim propisom, Gradsko vijeće će donijeti konačnu odluku, tajnim glasanjem, na sjednici zatvorenoj za javnost te će se sjednica održati bez prisustva medija.

Početkom aprila planira se održati 14. sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se Gradsko vijeće odrediti o izvještajnim aktima o radu organa Grada Sarajeva za prošlu godinu.

S tim u vezi, Kolegij Gradskog vijeća je, kao ovlašteni predlagač, na današnjoj sjednici utvrdio  Izvještaj o radu Gradskog vijeća, u kojem je predstavljen pregled rada i rezultati rada sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, a koji će Gradsko vijeće razmatrati na 14. sjednici.

Gradsko vijeće će na ovoj sjednici, između ostalog, razmatrati i druge izvještajne akte, i to Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnice Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2021. godine i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva. Planirano je i razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu, te izvještaja o provođenju odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih i kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo 2021. godini, kao i drugih programiranih tema. Gradonačelnica za ovu sjednicu planira predložiti Gradskom vijeću na usvajanje i Strategiju razvoja Grada Sarajeva za period 2021.-2027. godine, kao i Plan rada Grada Sarajeva za tekuću godinu, te određene akte vezane za aktivnosti Grada Sarajeva u gradu, kao i akte u vezi sa međunarodnom saradnjom.

Također, Kolegij se pripremao i za održavanje Svečane sjednice Gradskog vijeća koja se, tradicionalno, održava 6. aprila u povodu Dana grada Sarajeva, a na kojoj će se obratiti predsjedavajući Gradskog vijeća. Prigodni govor održat će i gradonačelnica Sarajeva. Na sjednici će se predstaviti dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2022. godini, kao i dobitnici priznanja i nagrada Grada Sarajeva koje će im gradonačelnica Benjamina Karić i predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović svečano i uručiti.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply