Održana 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 33. sjednici kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo. Ovom Odlukom određuju se kriteriji za utvrđivanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo, vrste spomenika, način podnošenja i razmatranja inicijative za podizanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo, određivanje lokacije, uslovi i postupak za podizanje spomenika, kao i način čuvanja, održavanja i zaštite spomenika podignutih u skladu sa ovom Odlukom, te nadzor nad primjenom odluke.

U nastavku sjednice, a nakon široke diskusije u kojoj su gradski vijećnici iznijeli svoje prijedloge i sugestije, usvojena je Odluka o ustupanju korištenja prostora u upravnoj zgradi DPO-a na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, detaljno obrazložena od strane Sanjina Smajlovića, pravobranioca Grada Sarajeva. Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik da, u ime Grada Sarajeva, sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine – Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH potpiše Sporazum o prijenosu prava korištenja prostora u upravnoj zgradi DPO-a, sa Grada Sarajevo na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, dok će Grad Sarajevo dobiti na korištenje reprezentativan i adekvatan prostor u zgradi “Vječne vatre”.

Potom je usvojena Odluka o Ključu Grada Sarajeva, Svečanoj lenti i Ordenu Grada Sarajeva, koje će nosioci funkcija Grada Sarajeva i gradski vijećnici, između ostalog, koristiti u posebnim svečanim prilikama koje su vezane za promociju i predstavljanje Grada Sarajeva, uključujući i konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća i Svečanu sjednicu u povodu 6. aprila – Dana Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici, Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Odluke o podizanju Spomen obilježja „HVO Sarajevo“, te ga, zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, a  nakon što je Udruga organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo” podnijela inicijativu za podizanje Spomen obilježja „HVO Sarajevo”.  Komisija za spomenike Gradskog vijeća je, postupajući u skladu sa Odlukom o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, razmotrila inicijativu i utvrdila da je spomenik od značaja za Grad Sarajevo.

Gradski vijećnici su, u nastavku zasjedanja, usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Parišku deklaraciju o okončanju epidemije AIDS-a, a nakon što je Federalni koordinator za HIV/AIDS prim. dr. Zlatko Čardaklija, u svom izlaganju, dodatno obrazložio značaj potpisivanja ove deklaracije, kojom će se, Grad Sarajevo, svrstati u porodicu gradova koji zagovaraju prosperitetnu zdravstvenu politiku i zaštitu ljudskih prava, te bolju budućnosti za sve ljude.

Nakon provedene javne rasprave, na današnjoj sjednici usvojen je Program podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad investitor za 2020. godinu.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply