Održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Danas je održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je, Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo Program podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2019. godinu, a koji je predložen poslije provedene javne rasprave.

Gradskom vijeću Grada Sarajeva  dostavljen je na razmatranje Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve koji je Gradsko vijeće i usvojilo, a iz kojeg je vidljivo da je Gradonačelnik sredstva tekuće rezerve usmjeravao za propisane namjene.

Na prijedlog Gradonačelnika, po hitnom postupku, u dnevni red današnje sjednice, uvršten  je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju finansijskih sredstava iz neto dobiti Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.). Nakon  diskusije, Odluka nije usvojena.

Na današnjoj sjednici gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“, te Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Reljevo“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Reljevo“, te ih, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Potom su primljene k znanju Informacija o Dokumentu Okvirnog Budžeta za period 2020-2022, te Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za tekuću godinu.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja  i pokrenute inicijative.

Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Velija Katica uputio inicijativu kojom se zadužuje Gradonačelnik da, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, razmotri mogućnost finansijske pomoći za odbranu oficira Armije Republike Bosne i Hercegovine i dužnosnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine protiv kojih se vode sudski procesi pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa je usvojena, te je postala inicijativom  Gradskog vijeća.

There are no comments yet.

Leave a Reply