Održan prvi sastanak predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva i predsjedavajućih općinskih vijeća Kantona Sarajevo

01

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Igor dr. Gavrić danas je, u Općini Ilidža,  prisustvovao prvom sastanku predsjedavajućih općinskih vijeća Kantona Sarajevo na kojem se razgovaralo o oblicima saradnje i povezivanja općinskih vijeća  sa Gradskim vijećem  i Skupštinom Kantona Sarajevo, u rješavanju pitanja od interesa za građane u Kantonu Sarajevo. Pored Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Igora dr. Gavrića, sastanku su prisustvovali i predsjedavajući i predstavnici općinskih vijeća Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Hadžići i Vogošća.

Predsjedavajući općinskih vijeća su, na današnjem sastanku, između ostalog, razmijenili mišljenja  vezana za izmjenu Ustava Kantona Sarajevo.

U diskusiji  je iskazana spremnost učesnika sastanka za primjenu principa lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, u najvećoj mogućoj mjeri, a što zavisi o budućim  izmjenama ustavnih, odnosno zakonskih rješenja Kantona Sarajevo, od Ustava do Zakona o lokalnoj samoupravi, a uključujući i nova rješenja vezana za propise koji su proglašeni neustavnim odlukama Ustavnog suda FBiH.

Bosna i Hercegovina je pristupila Evropskoj Povelji o lokalnoj samoupravi i preuzela obavezu njene primjene, i to u cjelini, što većina država potpisnica nije uradila. Države su se većinom opredjelile za primjenu principa iz Povelje, u mjeri u kojoj to realno i mogu provesti.

002

 Federalni zakon o principima lokalne samouprave propisuje obavezu donošenja zakona o lokalnoj samoupravi u svim kantonima, pa i u Kantonu Sarajevo, koji se posebno tretira, zbog činjenice da se u njemu osniva Grad Sarajevo. Tako su kantoni lokalnu samoupravu uredili svojim zakonima, a što Kanton Sarajevo nije uradio. I dalje je neriješen status Grada Sarajeva, kao glavnog grada i jedinice lokalne samouprave, a nadležnosti lokalne samouprave se prepliću između Kantona, Grada i općina. Cilj promjena kojima se pristupa je da se, kako je to navedeno u Evropskoj Povelji o lokalnoj samoupravi, poslovi koji su i najbliži građanima, daju u nadležnost lokalnoj zajednici. Ovo podrazumijeva da se lokalnoj zajednici osigura odgovarajući dio javnih prihoda da samostalno može odlučivati i upravljati ovim poslovima, a u okviru Zakona. Dakle, riječ je o poslovima koji se, uglavnom i oslanjaju na resurse te zajednice (građani, prostor, imovina, komunalne i druge javne službe i sl.).

“Ono što mi trebamo napraviti je da vratimo nadležnosti lokalnoj zajednici i to na način da građani Sarajeva imaju od toga koristi, te da im se vrati pravo na lokalnu samoupravu u punom smislu Evropske Povelje”, istakao je, između ostalog, na današnjem sastanku, Igor dr. Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća.

Prisutni na sastanku su, još jednom, podržali ustavne promjene koje idu u pravcu uređivanja lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo.