Odbor utvrdio prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022. godini

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022. godini, jučer je na svojoj Sedmoj sjednici utvrdio izvještaj o svom radu i zajedno s utvrđenim prijedlozima odluka za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022. godini, uputio ga Gradskom vijeću Grada Sarajeva na razmatranje i konačno odlučivanje.

Javni poziv za predlaganje kandidata za ovu godinu bio je otvoren 45 dana, do 20.01.2022. godine. U roku utvrđenom u Javnom pozivu, Gradskom vijeću Grada Sarajeva dostavljeno je 38 prijedloga i 20 podrški prijedlozima za 24 kandidata za dodjelu Nagrade.

Odbor u sastavu: Nihad Uk, predsjedavajući, Vedad Deljković, zamjenik predsjedavajućeg,  Biljana Lazarević, Almedin Miladin, Elvedin Korora, Drago Jurić, Adi Škaljić, te istaknuti javni djelatnici prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, prof. dr. Ante Domazet, Ahmed Imamović, Igor Baroš, Muhamed Gafić i dr. sci Mirsada Murtić, razmatrao je pristigle prijedloge u  skladu sa  Odlukom o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/19) i usvojenim Poslovnikom o radu Odbora.

Odbor je  utvrdio Izvještaj o svom radu za Gradsko vijeće. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću uputio i utvrđene prijedloge kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022. godini.

Po dva kandidata među kojima će Gradsko vijeće izabrati dobitnika, Odbor je predložio u sljedećim oblastima:

– u oblasti kulture i umjetnosti Avdo Huseinović i Damir Imamović

u drugim oblastima rada i stvaralaštva Borislav-Boro Kontić i Mensur Bektić

Za dodjelu Nagrade u oblasti privrede predložen je jedan kandidat Privredno društvo za promet i usluge „Alternativa“ d.o.o. Sarajevo.

Za dodjelu Nagrade u oblasti nauke i obrazovanja predložen je, također, jedan kandidat prof. dr. Rifat Škrijelj, dok je za dodjelu Nagrade u oblasti zdravstva i socijalne zaštite predložen prim. dr. Željko Ler. 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva će, u skladu s Odlukom o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, razmotriti i donijeti konačne odluke o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2022. godini na sjednici koja se planira održati sredinom mjeseca marta.                                                                                                     

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA

 Nihad Uk, s.r.

There are no comments yet.

Leave a Reply